Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 2. marts 2017 klokken 18.00 på Langeskov Skole, afdeling Bakken, aulaen. Rønningevej 38, 5550 Langeskov. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den 17. februar 2017. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 2. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 25. januar 2017

Generalforsamling kreds 092

Der indkaldelse til ordinær generalforsamling i kreds92 d. 8 marts 2017 kl 17.00 på Folkehjem Aabenraa Dagsorden jvf vedtægter.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling kreds 92

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2015 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2015.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aaberaa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2015.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsamling

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2015 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2015.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsmaling kreds 92

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2017.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Generalforsmaling kreds 92

AABENRAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 17.00 på Folkehjem Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 22.februar 2017.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. december 2016

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

Vends Herreds Lærerkreds - Generalforsamling 2017

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 16.15-18.00 på Østre Skole, Middelfart. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp 6. Budget og fastlæggelse af kredskontingent 7. Eventuelt. Forslag skal foreligge kredsformanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen er der spisning - Der er tilmelding til spisning.

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. februar 2017

Generalforsamling

Haderslev Lærerkreds (Kreds 093) indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 9. marts 2017 kl. 17.15 i mødesalen på Laurids Skausgade 12 i Haderslev Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Regnskaber. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Eventuelt Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden (bh@dlf.org) i hænde senest d. 27.2.2017 Tilmelding til spisningen efter generalforsamlingen foregår på 093@dlf.org og senest d. 8.2.2017 Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 9. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2017

Generalforsamling i Varde Lærerkreds

Varde Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 9. marts 2017 kl. 16.30. Generalforsamlingen afholdes på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.(valget gælder for 2 år). 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage klokken 16.00 og efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til aftensmaden senest fredag d. 3. marts via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret.

Start dato: 9. marts 2017
Hjemmeside: http://www.kreds103.dk
Pris:

Oprettet: 6. februar 2017

Generalforsamling i Odense Lærerforening kreds 082 fredag den 10. marts kl. 16.

Odense Lærerforening afholder generalforsamling fredag den 10. marts kl. 16.00 i Koncerthuset, H. C. Andersen Hotel. Efter formandens beretning er Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening, gæstetaler. Steffen Brandt (TV-2) vil desuden optræde som led i initiativet "Hvad vil vi med folkeskolen?". Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere 3. Formandens beretning. Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde findes på hjemmesiden og på SkoleKom. 4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond 5. Indkomne forslag (frist 24. februar kl. 12) 6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, jf. § 16 7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest den 24. februar kl. 12. Dørene åbner kl. 15.30. Der serveres kaffe og brød. Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte, der forud har betalt for arrangementet. Arrangementet annonceres bl.a. på hjemmesiden. Styrelsen Anne-Mette K. Jensen

Start dato: 10. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. januar 2017

Artist talk med Steffen Brandt på Music Days i Odense

Steffen Brandt har som sanger, musiker og tekstforfatter i bandet TV2 brugt snart 40 år på at udforske den almenmenneskelige længsel efter det gode og efter kærligheden. Kom med forfatteren til bogen 'Livet, døden og kærligheden – Rockpoesi og litteratur hos Steffen Brandt' sognepræst Jesper Hougaard Larsen på en tour de force gennem Steffen Brandts rockpoesi og hør mere om, hvad der er på færde i Steffen Brandts udredelse af tilværelsen. Samtalen mellem Steffen Brandt og Jesper Hougaard Larsen finder sted under Music Days i Odense, der afholdes for første gang 10. – 12. marts 2017.

Start dato: 11. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: http://www.ticketmaster.dk/feature/odeonodense/?language=da-dk

Oprettet: 9. februar 2017

Ordinær generalforsamling, Vejen lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejen lærerkreds, kreds 104 den 15. marts kl. 17.00 i Vejen lærerkreds, Nørregade 58 B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Generalforsamlingen dispenseres med mulighed for debat 5. Generalforsamlingen genoptages med Regnskaber 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg jfr. § 9 (Ikke valg i år) 8. Eventuelt Vejen lærerkreds er vært ved et traktement

Start dato: 15. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2017

Generalforsamling Billund Lærerkreds

Billund Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling torsdag den 16/3 2017 kl. 17.30 på Svanen Grindsted. Tilmelding til spisning senest 3/3. Dagsorden i følge vedtægterne.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 6. januar 2017

Generalforsamling Nordfyns Lærerkreds, kreds 83

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 på Søndersøskolen afd. Søndersø. Kredsen er vært ved et lettere tragtement fra kl. 16.30. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens forelæggelse af revideret årsregnskab for 2016. 4. Forslag fra kredsstyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til kredsen. 7. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal være kredsen i hænde senest 6. marts 2017 kl. 12.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 12. januar 2017

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening - Kreds 100

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 16. marts 2017 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken(Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 06. marts 2017. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest torsdag den 09. marts 2017.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: 0

Oprettet: 10. februar 2017

Generalforsamling i Sønderborg Lærerkreds

Generalforsamling 2017: Sønderborg Lærerkreds afholder generalforsamling ONSDAG d. 22. marts 2017 kl. 18:00 på Humlehøj-Skolen. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forsalg 5. Fastansættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastlæggelse af kontingent 7. Eventuelt. Forslag der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Annette van Buren, anbu@dlf.org senest onsdag d. 8. marts 2017 kl. 12:00. Kredsen er vært ved smørebrød, øl og vand, hvorfor tilmelding til din TR er nødvendig inden onsdag d. 8. marts 2017 kl. 12:00. Medlemmer af kreds 91, som ikke er ansat på en folkeskole i Sønderborg Kommune, kan tilmelde sig direkte til 091@dlf.org senest onsdag d. 8. marts 2017 kl. 12:00.

Start dato: 22. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. februar 2017

Bliv endnu bedre til at være den voksne – nyt kursus om mobning i børnehøjde

Hvordan opstår mobning blandt de mindste? Hvordan danner børnene sociale relationer? Og hvordan kan drama, nærværsøvelser og bevægelseslege bruges som pædagogiske værktøjertil at forebygge mobning? På dette kursus går vi i dybden med alle de store spørgsmål om små børns sociale liv. Dagen byder på en blanding af faglige oplæg og workshops, så du vender hjem med fornyet inspiration, konkrete redskaber og masser af gode ideer til, hvordan du kan arbejde med fællesskabende aktiviteter som fx drama og mindfulness i din børnegruppe. Vi har sammensat et spændende program med bl.a. Grete Kragh-Müller. Det faglige inspirationskursus er målrettet erfarne Fri for Mobberi-brugere.

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.dk/kurser/fagligt-inspirationskursus
Pris: 720 ekskl. moms

Oprettet: 15. november 2016

Kreds 112 - Museum Jorn i Silkeborg

Rundvisning på museet hvor et udvalg af Edward Munchs hovedværker og udvalgte billeder af Jorn. Afgang Banegården kl. 12.00 og Erritsø kl. 12.15 Medbring kaffe/te - udvalget har kage med.

Start dato: 28. marts 2017
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds.dk
Pris: kr. 200,00

Oprettet: 13. januar 2017