Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Konference: It virker! Virker it?

Læremiddel.dk inviterer til konference den 25. oktober. I år lyder overskriften It virker! Virker it? og debatterer effekten af it i folkeskolen. I Danmark har vi i de senere år investeret milliarder i it i folkeskolen. Nu rejser flere spørgsmålet, om de mange penge overhovedet har haft en effekt – og hvilken effekt. Hvad gør teknologi ved skole og læringssituationer? Bidrager teknologi til didaktisk kvalitet? Og under hvilke forudsætninger kan vi sige, at it virker og ikke virker? Med denne konference giver Læremiddel.dk rum for debatten om it i folkeskolen og præsenterer en spritny forskningsgennemgang af ”virkninger af digitale teknologier”. Som deltager i konferencen får du indsigt i og mulighed for at deltage i de aktuelle diskussioner om effekten af it.

Start dato: 25. oktober 2018
Hjemmeside: http://laeremiddel.dk/konference-it-virker-virker-it/
Pris: 1300 kr. eksl. moms

Oprettet: 2. juli 2018

New Nordic Hearing - Høreteknologi i praksis

BØRN MED HØRETAB ER OGSÅ EN DEL AF FOLKESKOLEN I dag bliver langt de fleste børn med høretab inkluderet på den lokale skole. Vi ved de sprogligt ligner deres normalthørende klassekammerater, men vi ved også, at de er udfordret på mange områder som kan påvirke deres mulighed for læring og deres sociale relationer. Lærerne og skolerne spiller derfor en vigtig rolle, for at skabe de bedst mulige rammer – for eksempel når der skal anvendes ekstra høreteknisk udstyr for, at barnet med høretab kan høre, det der foregår i en skoleklasse. Det stiller nye krav til lærerne og det stiller nye krav til den praksis og viden, der skal være på skolerne for at kunne sikre bedst mulig inklusion af børnene. Decibel - Landsforeningen for børn og unge med høretab inviterer derfor skoleledere, pædagoger og lærere til konferencen New Nordic Hearing - Høreteknologi i praksis. Decibels aktuelle forskningsprojekt, IHEAR - i skole med høretab, danner baggrund for de spørgsmål og problemstillinger vi vil udforske i løbet af konferencen. Spørgsmål så som: • Hvordan kan jeg tilrettelægge min undervisning, så jeg tager hensyn til barnet med høretab? • Hvordan ved jeg hvilke høretekniske hjælpemidler, jeg skal bruge? • Hvem har ansvaret for, at de høretekniske hjælpemidler virker? • Hvem sikrer, at kvaliteten er i orden? • Hvordan hører børnene egentlig med deres høreteknologi på, og har de overhovedet brug for høretekniske hjælpemidler i deres institution og skole? Spørgsmålene vil blive debatteret og belyst ved: Vidensoplæg af medarbejdere fra Decibels Videnscenter, Maria Grube Sorgenfrei fra Oticon Medical og Ellen Raben Pedersen finalist i ph.d. Cup 2018. Paneldebat modereret af journalist Anders Høeg Nissen. Fordybelsesrunde om akustik, praksis-erfaringer og system-organisering. Du vil også kunne deltage i en høreteknologi udstilling og workshops samt have mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med en lang række interessenter på høre- og undervisningsområdet. Tilmeldingsfrist er 1. november.

Start dato: 15. november 2018
Hjemmeside: http://decibel.dk/aktivitet/new-nordic-hearing-hoereteknologi-i-praksis/
Pris: 850,- - 1.150,-

Oprettet: 30. august 2018

Kanonforedrag med Christian Ørsted og Rasmus Willig

Så er det igen blevet tid til Kanonforedraget, som er gratis for medlemmer af Odense Lærerforening. Bemærk at der er bindende tilmelding og det skal ske til Odense Lærerforening på telefon 66126890 eller 082@dlf.org senest den 19. november kl. 12. I år er foredragsholderne: - Christian Ørsted, som har udgivet bestselleren "Livsfarlig ledelse" - Rasmus Willig som netop er udkommet med sin bog "Flexisme", som arbejder videre med de kritikpunkter han fremførte i den populære "Afvæbnet kritik". Fra kl. 16.30 vil der være snacks og drikkelse hvorefter selve foredraget starter kl. 17 og varer til kl. 19.

Start dato: 22. november 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/2151385008514557/
Pris: Gratis for medlemmer og inviterede

Oprettet: 10. oktober 2018

Generalforsamling TLFG TYSKlærerforeningen for Grundskolen

23. november 2018 kl. 17:00 Flensborghus, Norderstraße 76, 24939 Flensburg, Tyskland. Tilmelding info@tysklaerer.dk Dagsorden iflg. vedtægterne § 4. Læs nærmere på hjemmesiden.

Start dato: 23. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: Fri adgang for medlemmer

Oprettet: 3. juli 2018

TYSKLÆRERDAG 2018

TYSKærerforeningen for Grundskolens Tysklærerdag 2018. TLFG – Tysklærerforeningen for grundskolen er stolt af igen i år at kunne invitere til en spændende og indholdsrig dag, hvor tysklærere bliver opdaterede, finder ny inspiration, netværker, udveksler erfaringer og fester sammen. Mulighed for tilkøb af overnatning. Kontakt foreningen, hvis du vil dele et dobbeltværelse på tysklærerdagen: info@tysklaerer.dk Priser: 950 kr. (medlemmer) / 1.150 kr. (ikke-medlemmer) / 750 kr. (studerende) Prisen inkluderer ikke overnatning og morgenmad lørdag morgen. Man kan gennem TLFG tilkøbe overnatning. WORKSHOPS: der tilbydes 2 runder à 45 minutter, hvor deltagerne vælger sig ind på 2 af de 4 workshop-tilbud · Workshop 1 Henry Bohm – Dansk Skoleforening for Sydslesvig: Digitale undervisningsplatforme til tyskundervisningen · Workshop 2 Adeline Raahauge Muntenjon - Grenzgenial: Kommunikativ sprogundervisning ud fra et funktionelt sprogsyn. · Workshop 3 Birthe Sidsel TLFG: Fra lærer til lærer – Best Practice · Workshop 4 Jeppe Pers – Grænseforeningen: Elevudveksling

Start dato: 23. november 2018
Slut dato: 24. november 2018
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 750 kr. - 1.150 kr.

Oprettet: 12. august 2018