Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Esbjerg Lærerforenings Seniorklub - Kreds 100

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdage d. 30. januar 2018 kl. 12.00 på ”SYDVESTEN”, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Fremlæggelse af regnskab, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg til bestyrelse. På valg er: Inge Aagaard - modtager genvalg, Inger Gamborg Andersen – modtager genvalg, Hans Erik Laustsen - modtager ikke genvalg, 6. Medlemmernes forslag til nye aktiviteter, 7. Eventuelt. Eventuelle forslag til nye aktiviteter skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der frokost – pris 100 kr. pr. person. Tilmelding på tlf. 75 13 41 11 eller mail 100@dlf.org senest d. 22. januar 2018.

Start dato: 30. januar 2018
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: Kr. 100,- pr. person

Oprettet: 3. november 2017

Fransklærernes Dag 2018 - En dag med fokus på temaer og tekstopgivelser, herunder æstetiske og multimodale tekster

Dagen har fokus på tekstopgivelser, æstetiske og multimodale tekster samt eksempler på temaer. Vi kommer bl.a. til at diskutere et bredt tekstudbud af passende sværhedsgrad og udvælgelse af relevante temaer. Udfordringen ligger i arbejdet med at finde tekster på nettet eller i forskellige materialer og i at anvende dem konstruktivt i undervisningen. Målet er at klæde eleverne godt på til prøven og oplever en tilgang med progression, tid til fordybelse samt muligheder for videreud-vikling i fx deres egen præsentation. Der bliver også lejlighed til at høre nærmere om, hvad Sproglærerforeningen står for, og naturlig-vis får vi også seneste nyt om folkeskolens prøver i fransk. Arbejdsformerne veksler mellem oplæg i plenum, workshops og diskussion. Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til faglig sparring. Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Tilmelding senest: d. 15. januar 2018

Start dato: 1. februar 2018
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 950 kr., ikke-medlemmer 1.250 kr.

Oprettet: 18. juni 2017

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 1. marts 2018 klokken 18.00 i Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den 9. februar 2018. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 1. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 5. januar 2018

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 21.februar 2018.

Start dato: 7. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 11. december 2017

Generalforsamling, Nordfyns Lærerkreds, kreds 083

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 7.3.2018 kl. 17 på Sletten skole afd. Otterup. Kredsen er vært ved et lettere traktement fra kl. 16.30. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag fra medlemmerne skal være kredsstyrelsen i hænde senest den 25.2.2018. Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med orientering om OK18.

Start dato: 7. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2018

Generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113

Vejle Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling, fredag den 9. marts 2018 kl. 16.30 i Bygningen, Vejle. Dagsorden iflg. vedtægterne : 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budgetfastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår(2018) og foreløbigt budget og kontingent for kommende regnskabsår (2019) 8. Valg i henholdt til § 8 i kredsens vedtægter 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 23. februar 2018. Skriftlig beretning indeholdende endelig dagsorden offentliggøres på kredsens hjemmeside og sendes på mail til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 9. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 5. januar 2018

Generalforsamling i Haderslev Lærerkreds 9. marts 2018

Haderslev Lærerkreds, kreds 093, indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 9. marts 2018 klokken 16.30 i festsalen på UC-SYD, Lembckesvej 3. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 093@dlf.org senest den 26. februar 2018. Efter generalforsamlingen er der middag og fest. Der er tilmelding til middagen.

Start dato: 9. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. januar 2018

Odense Lærerforening generalforsamling 2018

Odense Lærerforening afholder generalforsamling fredag den 9. marts 2018 kl. 16 i Carl Nielsen salen i Odense Koncerthus. Foreløbig dagsorden og relevante bilag kan læses på linket.

Start dato: 9. marts 2018
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2018
Pris:

Oprettet: 16. januar 2018

Stærk på nettet - Læringskonference

For lærere, bibliotekarer, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unges digitale færdigheder og online trivsel. Mød udviklerne og bliv ekspert i undervisningsværktøjet Stærk på Nettet . Stærk på nettet er et digitalt undervisningsværktøj og et workshopforløb, som er udviklet af biblioteker fra hele landet, i samarbejde med Center for Digital Dannelse, med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Forløbet henvender sig til elever i 7.-10. klasse. Med værktøjet afdækker og træner eleverne deres kompetencer inden for informations-søgning, kritisk evaluering, produktion, lagring og deling af digitalt indhold samt meningsfuld deltagelse i online fællesskaber. Elevernes digitale færdigheder kortlægges ved hjælp af et kompetencehjul, som læreren kan bruge til at følge elevernes udvikling. Med værktøjet følger desuden tre undervisningsforløb til videre arbejde i klassen. Læs mere om projektet på www.bibliotek.kk.dk/wiki Se værktøjet på www.wikidigi.dk

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside: http://bit.ly/2DyHtHQ
Pris: 125 (til forplejning)

Oprettet: 8. januar 2018

Generalforsamling Vejen lærerkreds

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 kl. 17.00 i Vejen lærerkreds` lokaler, Nørregade 58 B, 6600 Vejen Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning (Herefter suspenderes generalforsamlingen til debat af valgte punkter) 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastlæggelse af kontingent 7. Valg jf. §9 8. evt. Forslag skal være Vejen lærerkreds i hænde senest mandag den 26. februar 2018

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside: http://104@dlf.org
Pris:

Oprettet: 15. januar 2018

Billedkunstens Dag 2018 Esbjerg

INVITATION TIL BILLEDKUNSTENS DAG 2018 - for alle klasser og billedkunsthold i Esbjerg Kommune Vær med til at fejre og booste billedkunsten når Esbjerg Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum inviterer til Billedkunstens Dag d. 14. marts 2018 i samarbejde med Danmarks Billedkunstlærere. De to kunstmuseer udvikler tiltag, der ligger i tråd med hver deres særlige profil, og det er op til jer at vælge, hvor I vil tilmelde jer. ESBJERG KUNSTMUSEUM På Esbjerg Kunstmuseum tager vi udgangspunkt i den aktuelle særudstilling SELVSPEJLINGER I, der bl.a. undersøger, hvordan vi kan spejle os i kunsten – og hvordan kunsten spejler os og vores samfund. I ugerne op til d. 14. marts får I tilsendt et materiale, som I kan bruge på skolen på forhånd. Heri er der oplæg til øvelser, som udfolder udstillingens temaer. Eleverne skal bl.a. eksperimentere med anderledes selvportrætter, spejlinger, optiske bedrag og det sande jeg. Forberedelsesmaterialet laves, så det kan bruges af alle klassetrin (med tilpasning fra jer som undervisere). På selve dagen laver vi et stort værksted i Musikhusets foyer med plads til cirka ti arbejdende klasser. Eleverne skal løbende opleve udstillingen, bruge kroppen og i værkstedet lave øvelser i forlængelse af både udstillingen og forberedelsesmaterialet. De skal sammen og hver for sig skabe elementer til et stort fælles værk, der i løbet af dagen bliver installeret på museet. Det færdige værk ferniseres sidst på dagen og kan opleves i ugerne efter d. 14. marts. Hvor: Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg Hvornår: Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 9 – 13 Tilmelding nødvendig på 7513 0211 efter ‘først-til-mølle-princippet’. RIBE KUNSTMUSEUM På Ribe Kunstmuseum inviteres skolebørn fra mellemtrinnet på besøg. Vi skal udforske kunsten, se på de små detaljer og finde ud af, hvordan kunsten har ændret sig gennem tiderne. Forløbet finder sted i museets smukke sale. Hvor: Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 10, 6760 Ribe Hvornår: onsdag d. 14. marts 2018 Tilmelding: Museets omviser står klar til at modtage klasser kl. 9.00, kl. 10.30 og kl. 12.00. Der er plads til én klasse pr. tid. Tiderne uddeles efter ’først-til-mølle-princippet’. Tiderne bookes via post@ribekunstmuseum.dk. De bedste hilsner Ingelise Knutzon, Danmarks Billedkunstlærere, kreds 4 Birgitte Ørom, Esbjerg Kunstmuseum Josephine Nielsen-Bergquist, Ribe Kunstmuseum

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2018

Billedkunsten Dag 2018 i Esbjerg og Ribe

INVITATION TIL BILLEDKUNSTENS DAG 2018 - for alle klasser og billedkunsthold i Esbjerg Kommune Vær med til at fejre og booste billedkunsten når Esbjerg Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum inviterer til Billedkunstens Dag d. 14. marts 2018 i samarbejde med Danmarks Billedkunstlærere. De to kunstmuseer udvikler tiltag, der ligger i tråd med hver deres særlige profil, og det er op til jer at vælge, hvor I vil tilmelde jer. ESBJERG KUNSTMUSEUM På Esbjerg Kunstmuseum tager vi udgangspunkt i den aktuelle særudstilling SELVSPEJLINGER I, der bl.a. undersøger, hvordan vi kan spejle os i kunsten – og hvordan kunsten spejler os og vores samfund. I ugerne op til d. 14. marts får I tilsendt et materiale, som I kan bruge på skolen på forhånd. Heri er der oplæg til øvelser, som udfolder udstillingens temaer. Eleverne skal bl.a. eksperimentere med anderledes selvportrætter, spejlinger, optiske bedrag og det sande jeg. Forberedelsesmaterialet laves, så det kan bruges af alle klassetrin (med tilpasning fra jer som undervisere). På selve dagen laver vi et stort værksted i Musikhusets foyer med plads til cirka ti arbejdende klasser. Eleverne skal løbende opleve udstillingen, bruge kroppen og i værkstedet lave øvelser i forlængelse af både udstillingen og forberedelsesmaterialet. De skal sammen og hver for sig skabe elementer til et stort fælles værk, der i løbet af dagen bliver installeret på museet. Det færdige værk ferniseres sidst på dagen og kan opleves i ugerne efter d. 14. marts. Hvor: Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 6700 Esbjerg Hvornår: Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 9 – 13 Tilmelding nødvendig på 7513 0211 efter ‘først-til-mølle-princippet’. RIBE KUNSTMUSEUM På Ribe Kunstmuseum inviteres skolebørn fra mellemtrinnet på besøg. Vi skal udforske kunsten, se på de små detaljer og finde ud af, hvordan kunsten har ændret sig gennem tiderne. Forløbet finder sted i museets smukke sale. Hvor: Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 10, 6760 Ribe Hvornår: onsdag d. 14. marts 2018 Tilmelding: Museets omviser står klar til at modtage klasser kl. 9.00, kl. 10.30 og kl. 12.00. Der er plads til én klasse pr. tid. Tiderne uddeles efter ’først-til-mølle-princippet’. Tiderne bookes via post@ribekunstmuseum.dk. De bedste hilsner Ingelise Knutzon, Danmarks Billedkunstlærere, kreds 4 Birgitte Ørom, Esbjerg Kunstmuseum Josephine Nielsen-Bergquist, Ribe Kunstmuseum

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside: http://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-4/
Pris: 0

Oprettet: 16. januar 2018

Generalforsamling i Billund Lærerkreds

Billund Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling på Svanen, Grindsted torsdag den 15. marts 2018 kl. 17.30. Dagsorden i følge vedtægterne. Se www.kreds105.dk

Start dato: 15. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 12. januar 2018

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening - Kreds 100

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 15. marts 2018 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken(Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 26. februar 2018. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 7. marts 2018.

Start dato: 15. marts 2018
Hjemmeside: http://www.Elf100.dk
Pris:

Oprettet: 17. januar 2018

Løbbinding - en gammel kurvebindingsteknik

Løbbinding er den ældste teknik vi kender til at fremstille kurve. Teknikken er blevet brugt til at lave kurve til opbevaring af fødevarer. Teknikken er interessant af mange grunde. Især dens mulighed for frie former, spændene materialer, rolige næsten meditative tempo/gentagelser samt det smukke stramme udtryk fascinerer mange. Løbbinding har fået nyt liv de senere år bl.a. med nye materialer som papir, hør, sisal og jute. Man har orienteret sig ud i verden, hvor teknikken også har været brugt siden oldtiden, fundet inspiration i former og mønstre. På denne måde kan man lave ting i denne oldtidsteknik, som nemt kan indgå en i moderne boligindretning den dag i dag. 1. dag: 7 timer / fredag Vi tager hurtigt fat og kommer i gang med individuelle skåle/fade/krukker. Kommer gennem start, materialer og øgninger. Efterhånden, som der arbejdes, vil der blive gennemgået mere om mønstre, syninger, farver og effekter. Vi vil også se på flere måder at afslutte på, lave hanke og låg. Gennemgangen vil være mundtlig, samtidig med at teknikkerne vises. Der vil blive udleveret et kompendie med fotos 2 dag: 5 timer/lørdag Her vises og gennemgås eksempler på forløb for både mellemtrinet og udskolingen. Der vil herefter være mulighed for at afprøve nogle af eksemplerne. Der er naturligvis også mulighed for at forsætte der hvor man slap dagen før. Begge dage tage primært udgangspunkt i lukket løbbinding. Materialeudgifter: ca. 200-250,- alt efter individuelle valg.

Start dato: 24. august 2018
Slut dato: 25. august 2018
Hjemmeside: http://fagkursus.dk/kursuskatalog/haandvaerk-og-design/
Pris: 1800,-

Oprettet: 18. december 2017

Design og print dit eget stof

At kunne printe på papir kender vi alle til , men at have mulighed for at printe dit eget stof digitalt på en ganske almindelig blækprinter er rimelig nyt. Det giver unikke muligheder og ikke mindst et meget personligt udtryk i faget Håndværk og Design. Vi begynder med den grafiske proces, og gennemgår øvelser til opbygning af rapporter, der visuelt består af tekst. Dernæst øvelser, hvor billeder/tegninger danner rapporten. Der er PC'er til rådighed med programmerne Photoshop og Illustrator på kurset, men du behøver ikke have kendskab til disse, da rapporterne også kan designes i Word eller Paint. Det er også muligt at arbejde med manuel collageopbygning. Som afslutning vælges personligt den teknik, du vil bruge til dit eget personlige stof. I løbet af anden kursusdag vil der være mulighed for at sy et pas-etui, eller det printede stof anvendes som en applikationsdel til et indkøbsnet eller pude. Der vilvære symaskiner til rådighed i værkstedet Diverse metoder til forarbejdning og klargøring af stof vil blive gennemgået. På kurset vil vi anvende færdigbearbejdet stof i str. A4, der lige er klar til at blive printet på en ganske almindelig blækprinter. Der vil også være mulighed for at få kendskab til T-shirt printer, der kan printe på hvid bomuld i str. 40 x 50 cm. Kurset forløber over to kursusdage, med en to-ugers periode i mellem, hvor det er muligt selv at arbejde med den nye viden om oplæg og design til pint på stof. Medbring: - evt billeder du vil arbejde med på USB stick eller som papirbillede. - der udsendes materialebrev ved kursusstart. Materialeudgifter: - afregnes ved afslutning af kursus. - priseksempel: et A4 ark m. stof til print kr. 30,- inkl. print (på kurset) Målgruppe: - undervisere på 4-6 Klasse samt valgfag

Start dato: 21. september 2018
Slut dato: 5. oktober 2018
Hjemmeside: http://fagkursus.dk/kursuskatalog/haandvaerk-og-design/
Pris: 2300,-

Oprettet: 18. december 2017

Brug Barken - flet med pilebark - grundskolen

Pilebark er – i opblødt stand – et blødt naturmateriale, fleksibelt og stærkt. Barken er rar at røre ved, smuk at se på og dufter godt, og et par strimler i hænderne giver én lyst til at forme dem. Pilebarken kan anvendes til både brugsgenstande og kunsthåndværk, og forskellige flette- og håndarbejdsteknikker kan bruges, alt efter formålet. Lær barken og dens egenskaber at kende ved at flette små ting i skrå-flet og lige-flet, dels på fri hånd, dels på skabelon. Der vises flere eksempler på kanter. Barken vælges efter formålet. Der instrueres mundtligt, ved forevisning og til dels ved hjælp af tegninger og eksempler. Forskellige redskaber bliver præsenteret, og høst, sortering, tørring og opbevaring af bark vil blive forklaret (høst kan kun foregå om sommeren). Bogen ’Brug Barken’ af Annie Westphael og Kirsten Ploug kan købes på kurset (findes også på mange biblioteker). Materialer afregnes ved afslutning af kurset. Liste over ting, der skal/kan medbringes, følger senere.

Start dato: 28. september 2018
Slut dato: 29. september 2018
Hjemmeside: http://fagkursus.dk/kursuskatalog/haandvaerk-og-design/
Pris: 2100,-

Oprettet: 18. december 2017

Sy din mening

”Sy din mening” er et broderikoncept, der oprindeligt kommer fra arbejdet med street art, og som kan vise andre, hvordan broderiet kan bruges til at udtrykke sig med. Konceptet kræver ikke et færdigt mønster, blot et par teknikker, nogle enkle materialer og lidt fantasi. Første dag starter med et oplæg, der byder på spændende holdninger og måder at udtrykke dem på tekstilt, samt hvordan man kan man tage det færdige broderi med sig ud i verden. Den praktiske del begynder med at udvikle selve designet. Efterfølgende udarbejdes mønstret til overføring af teksten til stof via forskellige teknikker. På andendagen skal de færdige mønstre bruges. De forskellige materialer og broderisting gennemgås samt hvordan materialer og teknikker passer godt sammen. Og så skal der broderes!! Kurset vil levere alle de byggeblokke, der skal til for at give eleverne færdighederne til at skabe et færdigt broderi ved brug af enkle teknikker og materialer, og der gives smagsprøver på broderiets uendelige mængder af muligheder. Samtidig med, at en introduktion til, hvordan man kan bruge det seje håndværk, bliver der også givet en mulighed for at udtrykke sig selv og egne indre universer. Broderiet kommer til at handle om, hvad man gerne vil dele med verden, og opfordringer til eleverne til at tage stilling til, hvilken form, farve og direkthed deres budskaber har. På de to dage kurset varer bydes der på en række elementer, som kan kombineres på kryds og tværs. Vi kommer igennem hele procesrækken ”fra idé til færdigt broderi”, der munder ud i forslag til undervisningsforløb for folkeskoleklasser. Kurset er rettet mod undervisning i både grundskolen og valgfag. Materialer afregnes på kurset.

Start dato: 12. oktober 2018
Slut dato: 13. oktober 2018
Hjemmeside: http://fagkursus.dk/kursuskatalog/haandvaerk-og-design/
Pris: 1800,-

Oprettet: 18. december 2017

Brug barken - flet i pilebark - valgfag

Pilebark, et blødt naturmateriale, er smukt og meget anvendeligt til at indlære forskellige flette- og håndarbejdsteknikker og arbejde med det æstetiske udtryk i det færdige arbejde. Vi begynder med at lære barken at kende ved at flette en lille kurv i hånden - helt eller delvist i kiperflet og med mønster af inder- og yderside af barken. Der instrueres mundtligt, ved forevisning og til dels ved hjælp af tegninger og eksempler. Som indledende øvelse til at flette på skabeloner indlæres heksagonalflet og mønsterdele til ‘knipling’ som fx galslag og edderkopper. Dernæst flettes en skål/kurv i heksagonalflet på en træskabelon; der er mulighed for at vælge forskellige kanter/afslutninger alt efter anvendelsesformål og/eller æstetisk udtryk. Som afslutning flettes ‘kniplinger’, også på træskabelon. Valg af størrelse på kurven/skabelonen og beregning af materialeforbrug drøftes i fællesskab. Efter personligt valg indarbejdes nogle af de lærte småmønstre i kurven, og der vises flere muligheder for afslutning/kant. Forskellige redskaber bliver præsenteret, og høst, sortering, tørring og opbevaring af bark vil blive forklaret (høst kan kun foregå om sommeren). Bogen ’Brug Barken’ af Annie Westphael og Kirsten Ploug kan købes på kurset (findes også på mange biblioteker). Materialer afregnes ved afslutning af kurset. Liste over ting der skal/kan medbringes, følger senere.

Start dato: 16. november 2018
Slut dato: 17. november 2018
Hjemmeside: http://fagkursus.dk/kursuskatalog/haandvaerk-og-design/
Pris: 2100,-

Oprettet: 18. december 2017

Brug Barken - flet med pilebark - grundskolen

Pilebark er – i opblødt stand – et blødt naturmateriale, fleksibelt og stærkt. Barken er rar at røre ved, smuk at se på og dufter godt, og et par strimler i hænderne giver én lyst til at forme dem. Pilebarken kan anvendes til både brugsgenstande og kunsthåndværk, og forskellige flette- og håndarbejdsteknikker kan bruges, alt efter formålet. Lær barken og dens egenskaber at kende ved at flette små ting i skrå-flet og lige-flet, dels på fri hånd, dels på skabelon. Der vises flere eksempler på kanter. Barken vælges efter formålet. Der instrueres mundtligt, ved forevisning og til dels ved hjælp af tegninger og eksempler. Forskellige redskaber bliver præsenteret, og høst, sortering, tørring og opbevaring af bark vil blive forklaret (høst kan kun foregå om sommeren). Bogen ’Brug Barken’ af Annie Westphael og Kirsten Ploug kan købes på kurset (findes også på mange biblioteker). Materialer afregnes ved afslutning af kurset. Liste over ting, der skal/kan medbringes, følger senere.

Start dato: 25. januar 2019
Slut dato: 26. januar 2019
Hjemmeside: http://fagkursus.dk/kursuskatalog/haandvaerk-og-design/
Pris: 2100,-

Oprettet: 18. december 2017