Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

AFLYST pga. Corona - Seniorer Kreds 112 - København

København,Mindelunden i Ryvangen, Fruhedsmuseet, Kanalrundfart. Håndmadder - På hjemturen, middag på Christian d. Vl's kro. Medbringe kaffe til dagen.

Start dato: 10. juni 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 550,00/600,00

Oprettet: 15. januar 2020

Ordinær generalforsamling i Esbjerg Lærerforening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Esbjerg Lærerforening. Dagsorden ifølge vedtægterne. Grundet situationen med Covid-19 afholdes generalforsamlingen virtuelt torsdag d. 11. juni 2020 kl. 17.30. Hvis generalforsamlingen grundet forsamlingsforbuddet ikke kan afholdes den 11. juni 2020 kl. 17.30, indkaldes hermed allerede til en ny generalforsamling den 25. juni 2020 kl. 17.30. Læs mere på hjemmesiden.

Start dato: 11. juni 2020
Hjemmeside: http://www.elf100.dk/om-elf/generalforsamling/generalforsamling-2020
Pris: 0

Oprettet: 19. maj 2020

Generalforsamling Fredericia Lærerkreds - kreds112

Ordinær generalforsamling - kreds 112 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 11. juni 2020 klokken 15.00 (Tidspunktet kan æn-dres, hvis der stadig er eftermiddagsundervisning af udskolingen på dette tidspunkt). Vi måtte aflyse GF2020 i marts, og derfor har vi et forestående valg, vi mangler at afholde. DLF har givet mulighed for at afholde GF2020 under en anden form, som tager hensyn til myndighedernes retningslinjer. Vi har derfor i kredsstyrelsen valgt at afvikle GF2020 i en anderledes form. Det forgår på den måde at man møder fysisk op på en af GF2020 mødestederne. De endelige mødesteder meldes ud, når vi kender antal deltagere i de forskellige arbejdspladser. På hvert af mødestederne er der en opkobling og en storskærm, hvor man kan følge og deltage i GF2020. Der vil på hvert mødested være en valgansvarlig. GF2020 afvikles i en forkortet form og alt materiale vil være sendt ud til medlemmer inden, så man kan sætte sig ind i det, og have evt. spørgsmål og kommentarer klar. Selve valget gennemføres med stemmesedler de enkelte mødesteder, hvorefter de fragtes til kredskontoret, hvor den egentlige optælling finder sted. Valgresultatet offentliggøres efter afslutningen af GF2020. Man skal stadig tilmelde sig GF2020, da det kun er via deltagelsen, at man er stemmeberettiget. Vi håber at se lige så mange som vi plejer, dog under en anden form. Vi skal gøre opmærksom på vedtægterne § 8, at seneste opstillingsdato til poster er 19 dage før generalforsamling, altså skal et kandidatur være kredsen i hænde senest 1. juni 2020

Start dato: 11. juni 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris:

Oprettet: 14. maj 2020

Filosofi med børn

Filosofi med børn Tirsdag d. 1. september Syddansk Universitet - Odense Auditorium O100 FORELØ BIGT PROGRAM 09:30: Morgenkaffe m. brød 10:00: Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen 10:05: Hvad er filosofi med børn? Muligheder og udfordringer v. lektor Caroline Schaffalitzky (SDU) 10:40: Spørgsmål 10:50: Undervisning som et rum for undren v. cand.pæd.fil. Louise Nabe-Nielsen (Rum for undren) 11:20: Spørgsmål 11:30: Kaffepause 11:50: Workshops 1 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 12:30: Frokost og udstilling 13:30: Præsentation af den tyske filosof Ekkehardt Martens’ tilgange til filosofi med børn v. lektorerne Inger Toftgaard Barrett og Marlene Printz Jellesen (UCN) 14:00: Spørgsmål 14:10: Workshops 2 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 14:50: Kaffepause 15:10: Filosofi med børn vs. traditionel tilgang i religionsundervisningen v. post.doc Søren Sindberg Jensen (SDU) 15:45: Spørgsmål 15:55: Farvel og tak v. John Rydahl Tilmelding: Senest 1. august på: https://ucc.dk/aktuelt/konferencer/religionernes-dag-2020

Start dato: 1. september 2020
Hjemmeside: http://ucc.dk/aktuelt/konferencer/religionernes-dag-2020
Pris: kr. 950,-

Oprettet: 26. marts 2020