Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Konference: Fysisk og psykisk vold i etniske minoritetsfamilier - hvordan hjælper vi bedst?

Kvinder og unge piger i etniske minoritetsfamilier, der er udsat for vold og social kontrol, kan være vanskelige at nå – og møder vi dem alligevel, hvordan hjælper vi så bedst? Hvordan håndterer vi vold og social kontrol? Hvem hjælper de voldsudsatte videre? Denne konference er for fagfolk, som møder voldsudsatte kvinder og børn. På konferencen kan man høre faglige indlæg om baggrunden og erfaringerne med vold og social kontrol i etniske minoritets- familier. Der vil også blive lejlighed til at udveksle erfaringer med andre og få inspiration til at hjælpe de etniske minoritetskvinder og unge piger videre til et liv uden vold og social kontrol.

Start dato: 30. november 2017
Hjemmeside: http://merantis.dk
Pris: 750,- inkl fuld forplejning

Oprettet: 9. oktober 2017

Esbjerg Lærerforenings Seniorklub - Kreds 100

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdage d. 30. januar 2018 kl. 12.00 på ”SYDVESTEN”, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Fremlæggelse af regnskab, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg til bestyrelse. På valg er: Inge Aagaard - modtager genvalg, Inger Gamborg Andersen – modtager genvalg, Hans Erik Laustsen - modtager ikke genvalg, 6. Medlemmernes forslag til nye aktiviteter, 7. Eventuelt. Eventuelle forslag til nye aktiviteter skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der frokost – pris 100 kr. pr. person. Tilmelding på tlf. 75 13 41 11 eller mail 100@dlf.org senest d. 22. januar 2018.

Start dato: 30. januar 2018
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: Kr. 100,- pr. person

Oprettet: 3. november 2017

Fransklærernes Dag 2018 - En dag med fokus på temaer og tekstopgivelser, herunder æstetiske og multimodale tekster

Dagen har fokus på tekstopgivelser, æstetiske og multimodale tekster samt eksempler på temaer. Vi kommer bl.a. til at diskutere et bredt tekstudbud af passende sværhedsgrad og udvælgelse af relevante temaer. Udfordringen ligger i arbejdet med at finde tekster på nettet eller i forskellige materialer og i at anvende dem konstruktivt i undervisningen. Målet er at klæde eleverne godt på til prøven og oplever en tilgang med progression, tid til fordybelse samt muligheder for videreud-vikling i fx deres egen præsentation. Der bliver også lejlighed til at høre nærmere om, hvad Sproglærerforeningen står for, og naturlig-vis får vi også seneste nyt om folkeskolens prøver i fransk. Arbejdsformerne veksler mellem oplæg i plenum, workshops og diskussion. Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til faglig sparring. Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Tilmelding senest: d. 15. januar 2018

Start dato: 1. februar 2018
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 950 kr., ikke-medlemmer 1.250 kr.

Oprettet: 18. juni 2017