Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Kunsten at lede kultur ind(e) i skolen

BØRN OG UNGE SKAL MØDE KUNST OG KULTUR I SKOLEN - MEN HVORFOR OG HVORDAN? Med skolereformen og den åbne skole er det ikke længere bare kulturlivets spillere, som står med en finger i vejret for at svare, nu er skoler og beslutningstagere i høj grad også kommet på banen med løsningsmodeller og viden med udgangspunkt i konkrete erfaringer. Gennem OPLÆG og WORKSHOPS sætte fokus på resultater gennem kunst og kultur, på dannelse og læring, på mål og formål. KEYNOTES: LENE TANGAARD, professor ved institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet; STEFAN HERMAN, rektor, Professionshøjskolen Metropol. MÅLGRUPPE: Skoleledere, skoleforvaltning, skole- og kulturpolitikere, pædagogiske læringscentre, kulturkonsulenter, skoletjenester, kulturinstitutioner og andre interesserede. TID: 10-16; STED: Comwell Sønderborg, tirsdag; ARRANGØRER: Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, Skolelederforeningen, Vidensby Sønderborg, Alle I Spil og LMS – Levende Musik i Skolen

Start dato: 26. september 2017
Hjemmeside: http://www.musikitide.dk/konference.asp
Pris: 975,- inkl. moms

Oprettet: 15. august 2017

Efteruddannelse i samfundsfag - EU's fremtid på spil

Kl. 14.00-17.00 på UCL Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, Odense. Lær at arbejde med DEOundervisnings nye rollespil "Spillet om EU’s fremtid", bliv opdateret på EU’s store udfordringer, få inspiration fra didaktikere og bliv fortrolig med konkrete materialer, du kan tage direkte med hjem i klasseværelset. Materialerne er gratis tilgængelige på www.undervisning.deo.dk. Den komplette, trykte version af spillet koster 800 kr. og kan købes på dagen. Specialtilbud: Op til 3 pladser for lærere fra samme skole + komplet, trykt version af spillet kan forudbestilles til en samlet pris på 1.200 kr. Skriv til dorte@deo.dk eller ring på tlf. 70 26 36 66.

Start dato: 27. september 2017
Hjemmeside: http://www.deo.dk/debatmoeder/jyllandfyn/2017-efteraar/eu%E2%80%99s-fremtid-paa-spil-%E2%80%93-odense/
Pris: 400 kr.

Oprettet: 15. august 2017

Digital undervisning og formidling i kulturfagene - Årskonference i Falihos

Tid: 10-16 Sted: TrainLab, Danmarks Jernbanemuseum - Odense

Start dato: 7. oktober 2017
Hjemmeside: http://www.falihos.dk/arrangementer/rskonference-2017/
Pris: Gratis for medlemmer af FALIHOS – institutioner kan sende 4 deltagere - 300kr for ikke-medlemmer

Oprettet: 29. august 2017

Workshop om matematik for tosprogede elever (ODENSE)

Underviser du tosprogede elever i matematik? Mangler du inspiration til din matematikundervisning? Har du brug for sparring? Eller er du interesseret i matematikundervisning for tosprogede elever? I løbet af efteråret afholdes tre workshops om matematikundervisning for tosprogede elever. Arrangementerne henvender sig primært til undervisere i modtagerklasser og matematiklærere, som underviserne tosprogede elever. På workshoppen får du: - Et fagligt oplæg om matematikundervisning for tosprogede elever - Inspiration og undervisningsidéer til matematiktimerne - Mulighed for at sparre med kollegaer om faglige, kulturelle og sociale udfordringer Arrangementerne er gratis, og vi sørger for kaffe, kage og frugt 😊 Tilmelding skal ske på multimath@outlook.dk. Har du emner, som du ønsker sparring på, må du gerne kontakte os inden arrangementet. Hvem står bag? Vi er tre lærerstuderende fra Aarhus, som har afsluttet matematik og er specialiseret i matematik-undervisning for elever i matematikvanskeligheder, herunder særligt tosprogede elever. I 2015 ud-viklede vi et matematikspil og stiftede virksomheden Multi Math I/S. I dag har vi tre matematikspil på markedet, og derudover ønsker vi at inspirere og oplyse lærere, idet vi arbejder ud fra en vision om at give tosprogede, børn med sproglige udfordringer og flygtningebørn i hele verden mulighed for og lyst til at udvikle matematiske færdigheder og kompetencer. Vil du vide mere tjek facebookbegivenheden: https://www.facebook.com/events/1910588489194054/

Start dato: 9. oktober 2017
Hjemmeside: http://www.multimath.dk
Pris: Gratis - men tilmelding påkrævet

Oprettet: 31. august 2017

Lokal Vidensdag om Skoleskak, Haderslev

Der afholdes vidensdage med fokus på netværksdannelse og vidensdeling mellem de deltagende skoler. Dansk Skoleskaks læringskonsulenter vil være til stede og bidrage med inspiration til det videre arbejde på egen skole. Alle interesserede skoler er velkomne til at deltage med en eller flere lærere og ledere. PROGRAM 13:00 Velkomst 13:10 Skoleskak i et udviklingsperspektiv 13:30 Netværk: Speed-dating om legeaftaler med dine naboskoler 14:15 Brain break og forfriskninger 14:45 Det bedste fra KAS-opgaverne 2015-2017 15:30 Idéudvikling: Hvad mangler Dansk Skoleskak på hylderne? 15:50 Tak for i dag Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Start dato: 1. november 2017
Hjemmeside: http://skakshoppen.dk/shop/lokal-vidensdag-om-540p.html
Pris: Gratis

Oprettet: 9. august 2017

Lokal Vidensdag om Skoleskak, Vejle

Der afholdes vidensdage med fokus på netværksdannelse og vidensdeling mellem de deltagende skoler. Dansk Skoleskaks læringskonsulenter vil være til stede og bidrage med inspiration til det videre arbejde på egen skole. Alle interesserede skoler er velkomne til at deltage med en eller flere lærere og ledere. PROGRAM 13:00 Velkomst 13:10 Skoleskak i et udviklingsperspektiv 13:30 Netværk: Speed-dating om legeaftaler med dine naboskoler 14:15 Brain break og forfriskninger 14:45 Det bedste fra KAS-opgaverne 2015-2017 15:30 Idéudvikling: Hvad mangler Dansk Skoleskak på hylderne? 15:50 Tak for i dag Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Start dato: 2. november 2017
Hjemmeside: http://skakshoppen.dk/shop/lokal-vidensdag-om-545p.html
Pris: Gratis

Oprettet: 9. august 2017

Bliv klar til iPrøven

Skriftlig fremstilling er en central og vigtig del af dansk i udskolingen, og nye krav om informationssøgning og inspiration fra internettet gør området endnu større og mere komplekst. Her kommer et kursus med inspiration til dit arbejde med skriftlig fremstilling i udskolingen samt prøveforberedelse. Der er dømt gode ideer, videndeling og masser af refleksion, der kan være med til at booste dine elevers skriftlige formåen frem mod sommerens internetbaseret afgangsprøve. Kurset varer 3 timer og indeholder følgende: - Indblik i IPrøven - Inspiration til arbejdet med indhold, sprog og form i skriftlig fremstilling i 9. og 10. klasse - Inspiration til respons på elevers skriftlige opgaver, som kan fremme elevernes refleksion i en prøvesituation - Opgaver til arbejdet med kildekritisk søgning - opgaver til arbejdet med layout, der kan fungere som inspiration for elevernes skriftlige produktioner. Tilmeldingsfrist: Mandag den 30. oktober 2017

Start dato: 13. november 2017
Hjemmeside: http://www.tilmeld.dk/F1705/arrangementet.html
Pris: Kr. 550,00 for medlemmer af Dansklærerforeningen /kr. 850,00 for ikke-medlemmer. De oplyste priser er ekskl. moms. Prisen er inklusiv kaffe/te, kage, frugt, sodavand/vand.

Oprettet: 25. august 2017

KV2017 valgdebat i Odense

Kom og se spidskandidaterne debattere folkeskolen i Odense. Ordstyrer er journalist Clement Kjersgaard, som med stor erfaring og sine nærgående spørgsmål vil lede debatten.

Start dato: 14. november 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 15. august 2017

Fransklærernes Dag 2018 - En dag med fokus på temaer og tekstopgivelser, herunder æstetiske og multimodale tekster

Dagen har fokus på tekstopgivelser, æstetiske og multimodale tekster samt eksempler på temaer. Vi kommer bl.a. til at diskutere et bredt tekstudbud af passende sværhedsgrad og udvælgelse af relevante temaer. Udfordringen ligger i arbejdet med at finde tekster på nettet eller i forskellige materialer og i at anvende dem konstruktivt i undervisningen. Målet er at klæde eleverne godt på til prøven og oplever en tilgang med progression, tid til fordybelse samt muligheder for videreud-vikling i fx deres egen præsentation. Der bliver også lejlighed til at høre nærmere om, hvad Sproglærerforeningen står for, og naturlig-vis får vi også seneste nyt om folkeskolens prøver i fransk. Arbejdsformerne veksler mellem oplæg i plenum, workshops og diskussion. Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til faglig sparring. Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Tilmelding senest: d. 15. januar 2018

Start dato: 1. februar 2018
Hjemmeside: http://www.sproglaererforeningen.dk
Pris: medlemmer 950 kr., ikke-medlemmer 1.250 kr.

Oprettet: 18. juni 2017