Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS 10. september 2020

Varde Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 10. september 2020 kl. 16:30 på Næsbjerghus, krovej nr. 7, 6800 Varde. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættele af forretningsorden - 2. Beretning - 3. Regnskab - 4. Indkomne forslag: Kredsstyrelsen stiller forslag om, at der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år, i stedet for hvert år. Kredsstyrelsen stiller forslag om, at der afholdes direkte valg af næstformand, i stedet for at posten besættes ved konstituering af kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen stiller forslag om, at der vælges kontaktperson på tjenestesteder, hvor man ikke har ret til at vælge en tillidsrepræsentant. samtidig stilles forslag om, at afskaffe bestemmelsen om, at der skal vælges kontaktperson for kredsens ledige medlemmer - 5. Budget og fastsættelse af kontingent - Valg af: Formand - 5 kredsstyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter - kongresdelegerede og suppleanter - 6. valg af 1 kritisk revisor og 1 kritisk revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år - 8. Evt. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage fra kl. 16:00 og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til aftensmaden senest torsdag d. 3. september 2020 via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org Mvh. Kredsstyrelsen

Start dato: 10. august 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. august 2020

Generalforsamling i Odense Lærerforening 20. august 2020

Odense Lærerforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. august 2020, kl. 16.30 på ODEON (Bemærk). Foreløbig dagsorden findes på foreningens hjemmeside.

Start dato: 20. august 2020
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2020
Pris:

Oprettet: 19. juni 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113

Indkaldelse til generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113 Den tidligere indkaldte ordinære generalforsamling fredag den 20. marts 2020, som blev udskudt på grund af Covid19-situationen, afholdes den 24. august 2020 kl. 17.00 i Bygningen, Ved Anlæget 14B i Vejle. Dagsorden ifølge vedtægterne - herunder valg. Der serveres en sandwich ifm. generalforsamlingen. Tilmelding senest den 17. august.

Start dato: 24. august 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 24. juni 2020

Filosofi med børn

Filosofi med børn Tirsdag d. 1. september Syddansk Universitet - Odense Auditorium O100 FORELØ BIGT PROGRAM 09:30: Morgenkaffe m. brød 10:00: Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen 10:05: Hvad er filosofi med børn? Muligheder og udfordringer v. lektor Caroline Schaffalitzky (SDU) 10:40: Spørgsmål 10:50: Undervisning som et rum for undren v. cand.pæd.fil. Louise Nabe-Nielsen (Rum for undren) 11:20: Spørgsmål 11:30: Kaffepause 11:50: Workshops 1 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 12:30: Frokost og udstilling 13:30: Præsentation af den tyske filosof Ekkehardt Martens’ tilgange til filosofi med børn v. lektorerne Inger Toftgaard Barrett og Marlene Printz Jellesen (UCN) 14:00: Spørgsmål 14:10: Workshops 2 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 14:50: Kaffepause 15:10: Filosofi med børn vs. traditionel tilgang i religionsundervisningen v. post.doc Søren Sindberg Jensen (SDU) 15:45: Spørgsmål 15:55: Farvel og tak v. John Rydahl Tilmelding: Senest 1. august på: https://ucc.dk/aktuelt/konferencer/religionernes-dag-2020

Start dato: 1. september 2020
Hjemmeside: http://ucc.dk/aktuelt/konferencer/religionernes-dag-2020
Pris: kr. 950,-

Oprettet: 26. marts 2020

Generalforsamling Haderslev Lærerkreds

Kredsstyrelsen i for Haderslev Lærerkreds genindkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 1. september kl. 17.30 i Bregnbjergskolens Aula, Unionvej, Vojens. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Beretning. 4. Regnskaber. a. Årsregnskab. b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg, jf. §§ 9 og 11. 9. Eventuelt. Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal fremsende til kredsformanden senest 20. august http://kreds93.dk/haderslev-laererkreds/generalforsamling/generalforsamling-2020

Start dato: 1. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. august 2020

Inspirationsdag: Filosofi og kritisk tænkning

Filosofi i Skolen (SDU) og UVM har udviklet et nyt inspirationsmateriale med titlen ‘Filosofi og kritisk tænkning’. Materialet er udviklet til anvendelse i det frivillige tilbud til elever, der fravælger konfirmationsforberedelse og til den understøttende undervisning mere generelt. I den forbindelse afholdes en inspirationsdag den 7. september på Syddansk Universitet i Odense. Dagen byder på materialepræsentation, workshops, diskussion og sparring om materialerne og deres muligehder. Dato: 7. september 2020, kl. 10.00-14.30 Lokation: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M Deltagergebyr: 120 kr. ekskl. moms (inkl. kaffe og frokost) Du skal være opmærksom på følgende: -tilmeldingen er bindende. -at ordrebekræftelse og div. informationsmail kan ende i spam-indbakke i din mailboks. Hvis du har spørgsmål kan du skrive til filosofiiskolen@sdu.dk

Start dato: 7. september 2020
Hjemmeside: http://www.conferencemanager.dk/inspirationsdagfilosofi/conference
Pris: 120 kr (ekskl. moms) for kaffe og frokost

Oprettet: 5. august 2020

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds, kreds 104. Generalforsamling afholdes onsdag den 09. september 2020 kl. 17.00 på Markedsrestaurationen, Markedsvej 7, 6650 Brørup Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag 6. Vedtægtsændringer jfr. §5 Vejen lærerkreds` vedtægter og §10 stk. 8 DLF`s vedtægter 7. Budget og fastsættelse af kontingent jfr. §4 Vejen lærerkreds´ vedtægter 8. Valg jfr. §9 9. Eventuelt. Vejen lærerkreds er vært ved ”Stegt flæsk med persillesovs” Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 26. august. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved henvendelse til formanden eller til TR på skolerne senest fredag den 4. september Venlig hilsen p.k.v. Birthe Cramon Kredsformand.

Start dato: 9. september 2020
Hjemmeside: http://104@dlf.org
Pris:

Oprettet: 9. juni 2020

Udviklingsforløb om forebyggelse af konflikter og vold

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder på jeres skole? Få ny inspiration, viden og sparring i et gratis udviklingsforløb med start oktober 2020. Vold som Udtryksform gennemfører i 2020 og 2021 et arbejdspladslaboratorium for folkeskoler og specialskoler. Udviklingsforløbet er gratis og henvender sig til skoleledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker inspiration, hjælp og støtte til at udvikle arbejdet med at forebygge konflikter og vold på deres skole.

Start dato: 26. oktober 2020
Slut dato: 5. maj 2021
Hjemmeside: http://voldsomudtryksform.dk/events/gratis-udviklingsforloeb-for-skoler-og-specialskoler/
Pris: Gratis

Oprettet: 12. juni 2020

TLFG generalforsamling 2020

Varsling af Generalforsamling 2020 i TYSKlærerforeningen for Grundskolen kl. 12:30-14:00

Start dato: 22. november 2020
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris:

Oprettet: 2. juni 2020