Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Når børn sørger

Du sidder med et barn, der har mistet og du forsøger at trøste (og det hjælper ikke) - eller du forsøger at distrahere (og det hjælper heller ikke) - og du aner ikke, hvad du skal sige for at barnet får det bedre. I dette webinar får du gode råd til at håndtere de situationer, så børnene ikke føler sig yderligere forkerte.

Start dato: 27. januar 2022
Hjemmeside: http://mailchi.mp/29cda8bc75df/nrbrnsrger270122
Pris: 0

Oprettet: 15. januar 2022

Forårskonference 2022

Fra Tollundmandens håndværk til nutidens design Mandag d. 7/2 kl. 9 til tirsdag d. 8/2 kl. 16 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2. 7182 Bredsten, ved Vejle. Foredrag v. Kjeld Fredens Designarena Workshops Besøg vores leverandører i udstillingen Jernalderunderholdning Socialt samvær og gode snakke med fagkolleger fra hele landet Udstilling af vores produkter Vælg en af flg. workshop: Filtning Pileflet Vævning/bånd Trædrejning med inspiration fra jernalderen Smedning Huggehuset (samlinger i træ – frisk og tørt træ) Dragtsyning – jernaldertema Løbbinding Jernalderens lerkar Tilmelding på foreningens hjemmeside.

Start dato: 7. februar 2022
Slut dato: 8. februar 2022
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/vingsted/
Pris: 2800 kr.

Oprettet: 5. december 2021

Fredericia Lærerkreds, Arr. seniorer - Musikalsk underholdning

Fuglsangcentret - Doris Sommerlund fortæller om den franske sangerinde Edith Piaf samt spiller og synger nogle af hendes største chansons - Efterfølgende serveres Fuglsangcentrets fine brunch.

Start dato: 7. februar 2022
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds.dk
Pris: 250,00

Oprettet: 17. december 2021

generalforsamling

Generalforsamling i Esbjerg Lærerforenings Seniorklub. Tirsdag den 22. februar kl. 12.00 på Sydvesten. Dagsorden på ELFs hjemmeside og på mail

Start dato: 22. februar 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. januar 2022

Kursus om valgfagsprøven i Håndværk og design - Fyn - Fangel 2

Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i håndværk og design, der afsluttes med valgfagsprøven i 8. klasse. På kursusdagen vil du få gennemgået de formelle krav til H&D-valgfagsprøven og selv komme til at arbejde med de enkelte elementer som: 1. Prøveoplæg: 2. Prøvens afvikling 3. Prøvens bedømmelse Særligt for dette kursus, vil du i en workshop komme i elevens sted og arbejde med et prøveoplæg, helt analogt med hvordan eleverne møder prøvens del A i opstartsfasen. Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres, og ideer til hvordan eleverne bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med bedømmelsen af elevernes prøveforløb. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. Kurset ruster dig desuden til at formulere det bedste prøveoplæg, til netop de elever du har på dit valghold samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet, hvad enten du er eksaminator eller censor. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. Instruktører: H&D-lærerne Heidi Bruus og Wisti Pedersen fra valgfagsteamet. Tilmeldingsfrist 16. februar 2022

Start dato: 2. marts 2022
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/valgfagsproeven-i-hd-fyn/
Pris:

Oprettet: 19. januar 2022

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 2022 kl. 17.30 i Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den 7. februar 2022. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 3. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. januar 2022

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt

Start dato: 9. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. december 2021

Generalforsamling 2022 kreds 113

Der indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling i Vejle Lærerkreds fredag den 11. marts 2021 kl. 16.30 i DGI-Huset, Hal 4A, Vejle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår (2022) 8. Valg i henhold til § 8 i kredsens vedtægter 9. Eventuelt Eventuelle forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest fredag den 11. februar kl. 12.00. Tilmelding til kredskontoret 113@dlf.org senest den 1. marts kl. 12.00

Start dato: 11. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 7. januar 2022

Generalforsamling kreds 104

Vejen Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 17.00 på Markedsrestaurationen i Brørup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2. marts 2022. Tilmelding sker til TR eller kredskontoret senest den 9. marts 2022.

Start dato: 16. marts 2022
Hjemmeside: http://kreds104@dlf.org
Pris: 0

Oprettet: 6. januar 2022

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening Kreds 100

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2022 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken (Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. For-slag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 7. marts 2022. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 10. marts 2022.

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris: 0

Oprettet: 9. december 2021

Generalforsamling Billund Lærerkreds 17. marts 2022

Generalforsamling Billund Lærerkreds torsdag 17. marts 2022 kl. 17.30 på Hotel Hedemarken, Hedemarken 22, 7200 Grindsted Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. Vedtægtsændring § 6 med mulighed for at afholde generalforsamling hvert andet år. Vedtægtsændring § 5 hvis ændring af § 6 vedtages. - budgettet og budgetramme for år 2 4. Regnskab. 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp. Kredsstyrelsen 310 timer x 4. Formand 615 timer. 100 timer til kontorhjælp. 600 timer til sagsbehandling. Formandshonorar 43.000 kr. i 2000 kr. Alle forslag er uændrede. 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af formand. 8. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 9. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 10. Eventuelt. Forslag til dagsorden skal foreligge skriftligt hos formanden senest 12 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden ved opslag på skolerne. Beretning og regnskab kan ses på https://dlfinsite.dlf.org eller www.kreds105.dk Fra 7. marts Program 17.30: Ordinær generalforsamling Efterfølgende: Spisning, hertil et glas vin, en øl eller sodavand Bindende tilmelding til middagen senest d. 7/3 2022 på tilmeldingsblanketten. Pensionister tilmelder sig mail til 105@dlf.org Med venlig hilsen Kredsstyrelsen Billund Lærerkreds

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 19. januar 2022

Ordinær generalforsamling i Odense Lærerforening 18. marts 2022

Odense Lærerforening holder ordinær GENERALFORSAMLING 2022 FREDAG DEN 18. MARTS 2022 KL. 16:00 (Ankomst fra kl. 15:30) på Comwell H.C. Andersens Hotel (koncertsalen) Dokumenter til behandling på generalforsamlingen lægges løbende på Odense Lærerforenings hjemmeside.

Start dato: 18. marts 2022
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2022
Pris:

Oprettet: 14. januar 2022

Lærernes Dag i H.C. Andersens Hus

Mandag d. 28. marts 2022 inviterer museet H.C. Andersens Hus i Odense til Lærernes dag. ”Lærernes dag” er en præsentation af vores splinternye og banebrydende museum. Du vil få en introduktion til museets skarpe læringsprofil, metoder og gode eksempler. Ligesom resten af museet er undervisningsforløbene utraditionelle, nyskabende og ikke mindst dybt funderet i Andersens egen tilgang til kunst og læring; I forløbene udfolder vi Andersens eventyrlige univers og går på opdagelse sammen med eleverne. Du vil kunne tilmelde dig to ud af fire workshops, hvor der vil være et element at deltagelse i form af dialog eller øvelser. De fire workshops er: 1. Minecraft og H.C. Andersen - et samarbejde i verdensklasse 2. ”Eventyrbørn” – udviklingen af et nyt læringsunivers 3. Nationalt H.C. Andersen Center - når forskning og undervisning går hånd i hånd. 4. Små Skridt – Store Eventyr - Museets satsning på de yngste museumsgæster Læs mere om de fire workshop på nedenstående link. For yderligere information kontakt museumsinspektør Line Lundø på lblun@odense.dk

Start dato: 28. marts 2022
Hjemmeside: http://hcandersenshus.dk/laerernes-dag/
Pris: 50

Oprettet: 22. december 2021

Fredericia Lærerkreds, Arr. seniorer - Sostrup Slot og Glasmuseet

Turen går til Sostrup Slot på Djursland. Guidet tur rundt. Middag på Strandkroen i Ebeltoft. Moderne kunst i Glasmuseet i Ebeltoft med særudstilling af tre af Danmarks fremmeste glaskunstnere.

Start dato: 17. maj 2022
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds.dk
Pris: 400-450

Oprettet: 4. januar 2022

Fredericia Lærerkreds, Arr. seniorer - København

Første stop er Mindelunden Ryvangen. Derefter Churchillparken og frokost. Besøg på det nybyggede Frihedsmuseum. Kanalrundfart i Københavns havn. Middag på Christian d. VI's Overdrevs Kro i Ringsted.

Start dato: 14. juni 2022
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds.dk
Pris: 550-600

Oprettet: 4. januar 2022