Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Sprog og kommunikation hos børn og unge med autisme

Denne kursusdag handler om børn og unge med autisme, med særligt fokus på deres sprog og kommunikation. Vi vil bl.a. komme omkring følgende emner: -Den store spredning i sproglige og kommunikative færdigheder – fra børn uden talesprog til speedsnakkende ”foredragsholdere” . -Tosprogethed ved autisme – både når dansk er andetsproget, og når dansk er førstesproget, men engelsk kommer (tidligt) ind fra højre. -Pædagogiske indsatser til styrkelse af sprog og kommunikation – hver ting til sit menneske med autisme. Den nyeste viden inden for området vil blive præsenteret i et letforståeligt sprog og med cases og videoklip. Dagen afslutter med en workshop-præget udveksling af og hjælp til udfordringer i det daglige arbejde med mennesker med autisme. Underviser: v/Cecilia Brynskov, ph.d., indehaver af Autismeklinikken og ekstern lektor på Københavns Universitet (Audiologopædi) og Aarhus Universitet (Psykologi) Pris: 1150kr ex. moms inkl. forplejning hele dagen. Betales Via. EAN. eller bank overførelse. Tilmelding: på pia.fenger@outlook.dk, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk, Tilmeldingsfrist: d. 25-02-2019 Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia. Program: 08.30-08.45 Kaffe 08.45-12.00 Undervisning 12.00-12.45 Frokost 12.45-13.45 Undervisning 13.45-14.00 Kaffe 14.00-15.00 Undervisning

Start dato: 5. marts 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: 1150 kr. excl moms

Oprettet: 19. oktober 2018

Kursus: FAKE NEWS i danskundervisningen

Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 15.00-18.00, Tåsingeskolen i Svendborg. Kursus ved blogger, klummeskribent, forfatter og næstformand i Dansklærerforeningens folkeskolesektion Katja Gottlieb Hvad er mest interessant? Den ofte kedelige sandhed? Eller den mere farverige løgn? Vi kender det godt, det der med at man ser en kulørt overskrift på en spiseseddel eller på de sociale medier, som man lige må se nærmere på. Og med den strøm af informationer, der hver dag passerer forbi os, er der ikke noget at sige til, at der efterhånden skal en del til at lokke os til at klikke eller købe. I den virkelighed er falske nyheder, biased news og såkaldt alternative fakta blevet begreber, som vi bliver nødt til at forholde os til, også i danskfaget, hvor evnen til at læse kilder med kritiske briller af gode grunde efterhånden fylder mere og mere. Kurset introducerer begrebet falske nyheder og præsenterer en række arbejdsforslag, som man kan omsætte direkte i klassen, når man kommer hjem. Kurset knytter an til undervisningsmaterialet ”Når sandheden har fundet sine bukser”, som medlemmer af Dansklærerforeningen kan hente gratis på foreningens hjemmeside, men nye vinkler og arbejdsforslag vil indgå. Alle deltagere får et eksemplar af undervisningsmaterialet, “Når sandheden har fundet sine bukser”.

Start dato: 6. marts 2019
Hjemmeside: http://dansklf.dk/grundskolen/kurser_og_aktiviteter/danskl%C3%A6rerforeningens_kurser/kursus_fake_news_i
Pris: 550 kr. (eks. moms) for medlemmer af Dansklærerforeningen, 850 kr. (eks. moms) for ikke-medlemmer

Oprettet: 6. december 2018

Generalforsamling

AABEN¬RAA LÆRERKREDS Kreds 92 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2018 kl. 17.00 Røde Kro Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være formanden/kredsen i hænde senest den 20.februar 2019.

Start dato: 6. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. december 2018

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.30 i Ellinge Forsamlingshus, Gl. Byvej 12, 5540 Ullerslev. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den 8. februar 2019. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 17. januar 2019

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordfyns Lærerkreds torsdag den 7.3.2019 kl. 16.30 på Søndersøskolen afd. Søndersø. Kredsen er vært ved et lettere traktement fra kl. 16.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside: http://kreds083.dk/
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Odense Lærerforenings Generalforsamling 2019

Odense Lærerforening afholder generalforsamling fredag den 8. marts 2019 kl. 16.00 i Carl Nielsen Salen i Odense Koncerthus/Radisson Blu H.C: Andersens Hotel. Foreløbig dagsorden og relevante bilag kan læses på linket.

Start dato: 8. marts 2019
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2019
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019

Generalforsamling i Sønderborg Lærerkreds

Sønderborg Lærerkreds indkalder hermed til generalforsamling onsdag d. 13. marts 2019 kl. 17.30 på Humlehøj-skolen. Foreløbig dagsorden er: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskab 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastlæggelse af kontingent 7. Eventuelt.

Start dato: 13. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2019

Generalforsamling Billund Lærerkreds

Ordinær generalforsamling i Billund Lærerkreds - kreds 105. Tidspunkt: 17.30 Sted: Hotel Svanen, Hedemarken 22, Grindsted Dagsorden i følge vedtægterne. https://dlfinsite.dlf.org/login.aspx?

Start dato: 14. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 11. januar 2019

Ordinær generalfosamling

Vejen lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling, onsdag den 20 marts 2019 kl. 17.00 på Vejen Lærerkreds, Nørregade 58 B, 6600 Vejen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden senest i hænde fredag den 1. marts 2019. Tilmelding senest onsdag den 13. marts 2019

Start dato: 20. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken(Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 4. marts 2019. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 13. marts 2019.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris:

Oprettet: 3. januar 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS D. 21. MARTS KL. 16:30

Der afholdes ordinær generalforsamling i Varde Lærerkreds torsdag d. 21. marts 2019 kl. 16:30 i Ølgod Hallerne, Skolegade 18, 6870 Ølgod. Foreløbig dagsorden: 1. valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleant(valget gælder for 2 år). 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt være kredsformanden i hænde senest mandag d. 11. marts 2019. Forslag sendes til: 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage fra kl. 16:00 og efter generalforsamlingen er der spisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til spisning senest fredag d. 15. marts via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org Med venlig hilsen kredsstyrelsen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds103.dk
Pris:

Oprettet: 18. februar 2019

Generalforsamling i Vejle Lærerkreds - kreds 113

Vejle Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling, torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00 i Bygningen, Vejle. Dagsorden iflg. vedtægterne : 1. Valg af dirigent 2. Fastsættelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende regnskabsår(2019) og foreløbigt budget og kontingent for kommende regnskabsår (2020) 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 25. februar 2019. Skriftlig beretning indeholdende endelig dagsorden offentliggøres på kredsens hjemmeside og sendes på mail til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019

Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Haderslev Lærerkreds indkalder til generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 i festsalen på UC-syd Lembckesvej i Haderslev. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskaber a. Årsregnskab b. Regnskab for kredsens Særlige Fond 5. Indkomne forslag. Forslag der skal optages på den endelige dagsorden skal være formanden i hænde senest 11. marts 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Valg jævnfør §§ 9 og 11 (kun i lige år) 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen er der spisning i kantinen hvortil der fordres tilmelding på skolerne eller til kredskontoret

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds93.dk/
Pris:

Oprettet: 19. februar 2019

Vends Herreds Lærerkreds, Generalforsamling 2019

Vends Herreds Lærerkreds indkalder til generalforsamling fredag d. 22. marts 2019 klokken 16.00 i kantinen på Østre Skole. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp 6. Budget 7. Eventuelt. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen er der spisning, livemusik og hyggeligt samvær. Tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest den 15. marts 2019

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.vends.dk
Pris:

Oprettet: 1. februar 2019

Fredericia Lærerkreds - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling - kreds 112 Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 29. marts 2019 klokken 16.00 i Fredericia Idrætscenter, Cafe Fic, Vester Ringvej 100. Dagsorden iflg. vedtægterne. Foreløbig dagsorden:1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning. 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Eventuelt. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal skriftligt foreligge på kredskontoret, Kreds 112, Danmarksgade 11,2.th. 7000 Fredericia eller via e-mail 112@dlf.org senest tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12.00. Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladser torsdag d. 21. marts 2019 og på Kredsens hjemmeside www.fredericialaererkreds.dk Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 75910900 senest torsdag den 14. marts 2019 kl. 12.00

Start dato: 29. marts 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 0,00

Oprettet: 20. februar 2019

Seniorer Kreds 112 - Assens og Helnæs

Afgang banegården 8.15 Erritsø v. Fakta 8.30 Seværdigheder i Assens, bl.a. Ernsts Samling og Toldbodmuseets skildring af liv og gerning. Frokost på Helnæs. Husk kaffe-te.

Start dato: 3. april 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 21. januar 2019

Seniorer Kreds 112 - Brunkulslejr Søby og Herning Tekstilmuseum

Søby Brunkulsmuseum suppleret med køretur i det unikke landskab. Middag på Søbyhus. Derefter Herning Tekstilmuseum. Husk kaffe-te.

Start dato: 8. maj 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 21. januar 2019

Seniorer Kreds 112 - Kronborg Slot og Museum for Søfart

Rundvisning Kronborg Slot. Udvalget har håndmadder med. Husk kaffe - te. Herefter besøg på det nye M/S Museet for Søfart. Middag på Chr. VI Overdrevskro v. Ringsted.

Start dato: 6. juni 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 550,00 / 600,00

Oprettet: 21. januar 2019