Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Konference: Ordblindevenlig undervisning på tværs af grundskole, FGU og OBU

Temadagen er målrettet lærere og læsevejledere i grundskolen og i ungdoms- og voksenuddannelserne, og den byder på oplæg og workshops fra praktikere, uddannelseskonsulenter og embedsfolk. Hvad indeholder ordblindevenlig undervisning, og hvordan bliver den organiseret og tilrettelagt på tværs af undervisnings- og uddannelsesområdet. STED: Nislevgård Efterskole, Nislevvej 11, 5450 Otterup, FYN PROGRAM: Velkomst ved Jens Østergaard, Nislevgård Efterskole og ROALs styregruppe Kommuner coacher og kompenserer i fællesskab: Ordblindevenlig undervisning og kollegacoaching i Fredensborg og Solrød kommune Uddeling af Notas Læsevejlederpris Workshops: Grundskole: Prøve på særlige vilkår og fritagelse Materialebasen og Nota v. Lene Harder Analyse af anvendelsen af Ordblindetesten v. Trine Nobelius (STUK) FGU: Ordblindevenlige miljøer i FGU v. Trine Nobelius, Stina Kjær Madsen og Vicki Facius (STUK, UVM) Professionshøjskolernes kompetenceudvikling for FGU-lærere Voksne Dispensationer til prøver og eksaminer v. Nyt fra OBU-området v. Line Knudsen (STUK, UVM)

Start dato: 12. november 2019
Hjemmeside: http://www.conferencemanager.dk/temadagroal2019
Pris: 600

Oprettet: 13. september 2019

Danskfaglig temadag i Middelfart

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til danskfaglig temadag med oplæg om paradoksale læsere og om den nye læseplan og prøvevejledning. Temadagen byder derudover på to runder af workshops, hvor der sættes fokus på: 1) Feedback i skriveundervisningen, 2) Kontekstbaseret stavning og grammatik i dansk, 3) Læseforståelse og hukommelse, 4) Innovation og praksisfaglighed i dansk, 5) To-sprogede elever i danskundervisningen, 6) Sproglig udvikling i dansk. Oplægget om paradoksale læsere handler om ”Harry Potter-effekten” og om, hvordan den gode historie kan få svage læsere til at læse og skrive på trods af vanskeligheder med skriftsproget. Oplægget tager udgangspunkt i Lene Louise Lauridsens Ph.d.-projekt, der bygger på udredninger, test og interviews af læsere med og uden læsevanskeligheder. Lene Louise Lauridsen er fuldmægtig i Socialstyrelsen og forskningsmæssigt tilknyttet Lingvistik og Cognitive Science på Aarhus Universitet. Oplægget om den nye læseplan og prøvevejledning præsenterer de vigtigste præciseringer og ændringer, herunder også tekstbegrebet i dansk anno 2019. Temadagen holdes i Middelfart kl. 9-15.30

Start dato: 14. november 2019
Hjemmeside: http://www.uvm.dk/folkeskolen/laeringskonsulenterne/arrangementer/2019/nov/191114-landsdaekkende-temadag-for-dansk
Pris: 400 kroner

Oprettet: 4. oktober 2019

Temadag om matematik i Odense

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til en matematikfaglig temadag, som sætter fokus på sammenhæng i matematikundervisningen og på de matematiske kompetencer i praksis. Dagen giver et indblik i sammenhængen mellem fagets formål, fælles mål og læseplanen på tværs af årgangene. Vi fordyber os i de matematiske kompetencer (problembehandling, modellering, ræsonnement og tankegang, repræsentation og symbolbehandling), som vi sætter i spil med et af de matematiske stofområder. De to matematiske kompetencer ”Kommunikation” og ”Hjælpemidler” vil være gennemgående. I bliver præsenteret for forslag til et forløb med udvalgte aktiviteter, mål og evalueringsform. Indholdet for dagen er opbygget, så I har mulighed for at anvende arbejdet i jeres fremtidige fagteamssamarbejde og undervisning. Temadagen holdes i Odense kl. 9-15.30.

Start dato: 28. november 2019
Hjemmeside: http://www.conferencemanager.dk/temadagmatematikodense
Pris: 400 kroner

Oprettet: 4. oktober 2019

Fransklærernes Dag 2020 - Au marché des ateliers

Vore to workshopinstruktører præsenterer hver et emne, som de brænder for. Det betyder et spændende og varieret program, hvor du kan hente inspiration til din undervisning. Herudover bliver der mulighed for at hilse på den nye læringskonsulent for fransk, som også fortæller om nyt fra ministeriet og om prøverne. Vi gentager også succesen fra sidste år med at træne mundtlig sprogfærdighed. Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til faglig sparring. Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer. Tidspunkt: torsdag d. 23. januar 2020 kl. 10.00-16.30. Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M. Tilmelding: senest d. 10. januar 2020 via sproglaererforeningen.dk.

Start dato: 23. januar 2020
Hjemmeside: http://sproglaererforeningen.dk
Pris: Medlemmer 950 kr.; ikke-medlemmer 1.250 kr.

Oprettet: 6. september 2019

generalforsamling, Esbjerg Seniorklub

Generalforsamling i Esbjerg Lærerforenings seniorklub. 28.januar 2020, klokken 12.00 på "Sydvesten"

Start dato: 28. januar 2020
Hjemmeside:
Pris: 100,-

Oprettet: 30. oktober 2019