Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Sprog og kommunikation hos børn og unge med autisme

Denne kursusdag handler om børn og unge med autisme, med særligt fokus på deres sprog og kommunikation. Vi vil bl.a. komme omkring følgende emner: -Den store spredning i sproglige og kommunikative færdigheder – fra børn uden talesprog til speedsnakkende ”foredragsholdere” . -Tosprogethed ved autisme – både når dansk er andetsproget, og når dansk er førstesproget, men engelsk kommer (tidligt) ind fra højre. -Pædagogiske indsatser til styrkelse af sprog og kommunikation – hver ting til sit menneske med autisme. Den nyeste viden inden for området vil blive præsenteret i et letforståeligt sprog og med cases og videoklip. Dagen afslutter med en workshop-præget udveksling af og hjælp til udfordringer i det daglige arbejde med mennesker med autisme. Underviser: v/Cecilia Brynskov, ph.d., indehaver af Autismeklinikken og ekstern lektor på Københavns Universitet (Audiologopædi) og Aarhus Universitet (Psykologi) Pris: 1150 kr. excl. moms inkl. forplejning hele dagen. Betales Via. EAN. eller bank overførelse. Tilmelding: på pia.fenger@outlook.dk, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk, Tilmeldingsfrist: d. 23-04-2019 Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia. Program: 08.30-08.45 Kaffe 08.45-12.00 Undervisning 12.00-12.45 Frokost 12.45-13.45 Undervisning 13.45-14.00 Kaffe

Start dato: 24. april 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: 1150 kr. excl. moms inkl. forplejning hele dagen

Oprettet: 7. april 2019

ADHD i familien. Fra konflikt og kaos til “cruise control”….

At leve med ADHD i en familie kan været meget stressende og udmattende for både børn/unge og voksne. Når man er uopmærksom, impulsiv og motorisk urolig, kan personen med ADHD – trods de bedste intentioner – opleve at selv de mest simple dagligdags situationer, såsom at børste tænder, eller at smøre et stykke brød – kan føles som uoverskuelige projekter og ende i kaos. Samspillet i familien kan ende i store følelser, frustration og konflikter. Det slider på omsorgspersonens mentale kræfter og tro på egne evner, og personen med ADHD kan utilsigtet udvikle et negativt selvbillede. Omverdenen kan også, på grund af manglende viden, stemple personer med ADHD som uopdragne og grænsesøgende. Den manglende forståelse kan være med til at dobbelthandicappe både familien og personen med ADHD. Skal de negative samspilsmønstre vendes og trivslen i familien genetableres, forudsætter det at omsorgspersoner og omverdenen får basal viden om ADHD. Med aftenens oplæg får du derfor: •Konkret viden om ADHD og redskaber til at mestre familielivet med ADHD •Pædagogiske værktøjer, som kan omsættes og bruges i hverdagen •Ideer og tips til at forebygge og håndtere konflikter og udfordrende adfærd Oplægget tager afsæt i en forståelse af ADHD som en neuropsykiatrisk lidelse, i stressteori og i neuropædagogik som metode. Målgruppe: Oplægget henvender sig til forældre, bedsteforældre og andre omsorgspersoner, der har ADHD tæt inde på livet. Oplægsholdere: Sofie Lodahl Bai – socialpædagogisk konsulent ved Læringscenter Brejning og mor til søn på 9 år med ADHD. Sofie giver supervision og rådgivning til forældre og professionelle og har speciale i ADHD og Autisme. Sofie er uddannet neuropædagog og har en PD i Specialpædagogik. Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videncenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia, telefon: 31718854 Pris: 150 kr. inkl moms betales via bankoverførsel, EAN nr. eller Mobile Pay Tilmelding: På mail pia.fenger@outlook.dk, eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk Sidste tilmelding d. 24 april 2019, max. deltager antal 60 Program: 19.00-20.15 Oplæg v. Sofie 20.15-20.30 Pause med kaffe-te og kage 20.30-21.30 Oplæg v. Sofie Indlægsnavigation

Start dato: 25. april 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: Pris: 150 kr. inkl moms betales via bankoverførsel, EAN nr. eller Mobile Pay

Oprettet: 7. april 2019

generalforsamling Håndværk og Design

Den faglige forening Håndværk og Design indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 27. april kl. 15-17 på Design-og Håndværksefterskolen i Skjern. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter konferencen Vide rammer - eksemplariske eksempler til H&D undervisningen.

Start dato: 27. april 2019
Hjemmeside: http://www.håndværkogdesign.dk
Pris:

Oprettet: 10. marts 2019

Seniorer Kreds 112 - Brunkulslejr Søby og Herning Tekstilmuseum

Søby Brunkulsmuseum suppleret med køretur i det unikke landskab. Middag på Søbyhus. Derefter Herning Tekstilmuseum. Husk kaffe-te.

Start dato: 8. maj 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 21. januar 2019

National Vidensdag om Skoleskak 2019

2019: SKOLESKAK, ØGET INKLUSION – OG HVORDAN TÆNKER SKOLELEDEREN? Med dygtige praktikere, en udenlandsk topprofessor, tre skoleledere, en skakstormester og landets skarpeste uddannelsesredaktør sætter vi fokus på skolens udfordringer, og hvordan skoleskak kan være en del af løsningen. Vi ses i Odense d. 10. maj!

Start dato: 10. maj 2019
Hjemmeside: http://skoleskak.dk/nationalvidensdag/
Pris: 395

Oprettet: 24. marts 2019

Kursus. Teknologi, pædagogik, inklusion

10. maj i Aalborg kl. 9-15. Kom på kursus og få inspiration til at bruge digitale teknologier til at skabe bedre faglige og sociale fællesskaber for alle elever i klassen. Kurset arrangeres af Socialt Udviklingsenter SUS og Unges Uddannelsescenter. Læs mere om teknologi, pædagogik og inklusion på inkludigi.dk.

Start dato: 10. maj 2019
Hjemmeside: http://www.sus.dk.kalender
Pris: Gratis

Oprettet: 25. februar 2019

Seniorer Kreds 112 - Kronborg Slot og Museum for Søfart

Rundvisning Kronborg Slot. Udvalget har håndmadder med. Husk kaffe - te. Herefter besøg på det nye M/S Museet for Søfart. Middag på Chr. VI Overdrevskro v. Ringsted.

Start dato: 6. juni 2019
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 550,00 / 600,00

Oprettet: 21. januar 2019

Autisme og tilknytning

Jeg er mor til en ung mand på 19 år som har autisme. Er initiativtager til bogen Autisme & tilknytning, En mors fortælling – Et fagligt perspektiv. Udgivet den 9. marts 2017. Til dagligt underviser jeg som psykomotorisk terapeut på en smerteklinik og i aftenskoleregi. Jeg stiller mig til rådighed som sparringspartner med udgangspunkt i mine erfaringer som mor og med udgangspunkt i temaerne i bogen. Det handler om at bygge bro, både til barnet med autisme og i samarbejdet mellem forældre og fagfolk. Jeg ønsker primært i dialogen med fagfolk, at pege på, hvor vigtigt det er i arbejdet med børnene med autisme og deres forældre ( primære omsorgspersoner), at være opmærksom på, i hvilken grad barnets autisme kan påvirke forældrene og deres oplevelse af kontakt og tilknytning, at de vitale og eksistentielt vigtige områder, som kontakt, kommunikation og samspil, ofte udspiller sig meget anderledes, end almindeligt forventet. Hvorfor den tidlige indsats og støtte til forældre-barn relationen derfor har en meget afgørende betydning. Jeg vil beskrive hvordan relationen nemt kan blive misforstået, især hvis der mangler viden om autisme. Det er med baggrund i mine egne erfaringer som mor, at jeg i nedenstående punkter vil berøre de beskrevne temaer. Rammen vil være en vekslen imellem mine oplæg og reflektion og dialog, både i mindre grupper og i den store gruppe. Jeg vil komme ind på: Autismens indflydelse på oplevelsen af tilknytning og kontakt i det tidlige samspil med min søn. Mine reaktioner som mor, herunder et alt for højt stressniveau som en vigtig hovedoverskrift. Manglende forældreevne eller en manglende professionel viden om autisme. Hvorfor en professionel viden om autisme havde været afgørende vigtig, i samspil med den type hjælp vi ellers fik. Hvorfor det kan være afgørende, at autismen ses så tidligt som muligt og hvorfor en tidlig indsats er så vigtig. Hvilke elementer i samarbejdet med de professionelle, der kan medvirke til at sænke stressniveauet hos forældrene og dermed styrke kontakten og mødet med barnet. Jeg vil ligeledes komme ind på, hvorfor jeg mener at bogens temaer i dag er aktualiseret, selvom det er 11 år siden initiativet til bogen blev taget og at der i den mellemliggende tid, er sket megen udvikling på autisme området. Hvordan forældrenes tro på egen indre viden og intuition kan medvirke til at løfte samarbejdet med fagfolk. Der kan findes mere info om bogen og dens indhold i linket herunder www.birgittemølgård.dk Tid: 26-09-2019 fra kl 13.00-16.00 Pris: 300 kr. ex. moms, betaling på EAN, bankoverførsel eller Mobilepay, inkl. kaffe og kage i pausen. Tilmelding: på mail pia.fenger@outlook.dk eller på hjemmesiden www.lindbergfenger.dk Tilmeldingsfrist: 05-09-2019, afbestillingsbetingelser kan læses på hjemmeside: www.lindbergfenger.dk Sted: Lindberg Fenger Kursus- og Videnscenter, Ryttergrøftvejen 48, 7000 Fredericia

Start dato: 26. september 2019
Hjemmeside: http://www.lindbergfenger.dk
Pris: 300 kr. ex. moms, betaling på EAN, bankoverførsel eller Mobilepay, inkl. kaffe og kage i pausen

Oprettet: 7. april 2019

TLFG’s Udenlandstur 2019 til Hamburg 3-5.10.

Kom med TLFG til Hamburg og oplev mystikken i den smukke og spændende by. Hamburg 3.-4.-5. oktober 2019 fra torsdag kl. 14 til lørdag ca. kl. 15 Tema: Landeskunde Hamburg - udflugtsmål med elever Krimi - Die Pfefferkörner – som foregår i Hamborg Ankomst til hotel kl. 14.00 – og indkvartering. Mulighed for parkering for 15 Euro pr. døgn i nærheden Hotel-Hamburg-Altona Hahnenkamp 6 D-22765 Hamburg http://www.hotel-hamburg-altona.de/index.html Turleder og kontaktperson er: Torsten Lange e-mail: torsten.lange@skolekom.dk telefon: 40351130 Birthe Sidsel Strunge står for krimi-delen.

Start dato: 3. oktober 2019
Slut dato: 5. oktober 2019
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: Kr. 2.500 for medlemmer / kr. 2.800 for ikke-medlemmer

Oprettet: 20. april 2019