Kommende arrangementer i Region Syd

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Fransklærernes Dag 2020 - Au marché des ateliers

Vore to workshopinstruktører præsenterer hver et emne, som de brænder for. Det betyder et spændende og varieret program, hvor du kan hente inspiration til din undervisning. Herudover bliver der mulighed for at hilse på den nye læringskonsulent for fransk, som også fortæller om nyt fra ministeriet og om prøverne. Vi gentager også succesen fra sidste år med at træne mundtlig sprogfærdighed. Og så er Fransklærernes Dag ikke mindst din mulighed for at møde fransklærere fra hele landet til faglig sparring. Målgruppe: fransklærere i grundskolen inden for alle skoleformer. Tidspunkt: torsdag d. 23. januar 2020 kl. 10.00-16.30. Sted: CFU, Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M. Tilmelding: senest d. 10. januar 2020 via sproglaererforeningen.dk.

Start dato: 23. januar 2020
Hjemmeside: http://sproglaererforeningen.dk
Pris: Medlemmer 950 kr.; ikke-medlemmer 1.250 kr.

Oprettet: 6. september 2019

generalforsamling, Esbjerg Seniorklub

Generalforsamling i Esbjerg Lærerforenings seniorklub. 28.januar 2020, klokken 12.00 på "Sydvesten"

Start dato: 28. januar 2020
Hjemmeside:
Pris: 100,-

Oprettet: 30. oktober 2019

Seniorer Kreds 112 - Frokostmøde

Foredrag af Museumsleder Karsten Merrald Sørensen. Til Evig hukommelse. Foredrag bygger på en undersøgelse af det sociale liv i de danske købstadskirker i 1600- og 1700-tallet, med særlig fokus på, hvordan man bland andet profilerede sig selv i kirkerne. Derefter frokost og kaffe

Start dato: 4. februar 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 100,00

Oprettet: 15. januar 2020

Generalforsamling

Generalforsamling Aabenraa Lærerkreds Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. december 2019

Generalforsamling i Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg - DLF kreds 80 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.00 i Ullerslev Kultur- og Fritidscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden skal foreligge på kredskontoret 080@dlf.org senest den. 7. februar 2020. Efter generalforsamlingen er der spisning. Der er tilmelding til spisningen.

Start dato: 5. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020

Valggeneralforsamling i Nordfyns Lærerkreds

Generalforsamlingen afholdes på Særslev-Hårslev skolen afd. Særslev kl. 16.30. Kl. 16.00 er kredsen vært ved et lettere traktement. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Start dato: 9. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. januar 2020

Generalforsamling i Billund Lærerkreds

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 17.30 på Hotel Svanen, Hedemarken 22, Grindsted Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. Vedtægtsændring med mulighed for at afholde generalforsamling hvert andet år. 4. Regnskab. 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og kontorhjælp. 6. Budget og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af formand. 8. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 9. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 10. Valg af ekstern revisor. 11. Eventuelt. Forslag til dagsorden skal foreligge skriftligt hos formanden senest 12 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden ved opslag på skolerne. Beretning og regnskab kan ses på https://dlfinsite.dlf.org Eller www.kreds105.dk Fra 4. marts Program 17.30: Ordinær generalforsamling Hovedstyrelsesmedlem Niels Lynnerup deltager. Efterfølgende: Spisning, hertil et glas vin, en øl eller sodavand Bindende tilmelding til middagen senest d. 3/3 2020 på tilmeldingsblanketten. Pensionister tilmelder sig på kredskontoret. Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds105.dk
Pris:

Oprettet: 12. januar 2020

GENERALFORSAMLING I VARDE LÆRERKREDS 12. MARTS 2020

Varde Lærerkreds afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 12. marts 2020 kl. 16:30 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55 - 6800 Varde med flg. foreløbige dagsorden: 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag: Kreds-styrelsens stiller forslag om, at der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år, i stedet for hvert år. Kreds-styrelsen stiller forslag om, at der vælges kontaktpersoner på tjenestesteder, hvor man ikke har ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Samtidig stilles forslag om, at afskaffe bestemmelsen om, at der skal vælges en kontaktperson for kredsens ledige medlemmer. 5. Budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af: Formand, 5 kredsstyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, kongresdelegerede og suppleanter. 7. Valg af 1 kritisk revisor og 1 kritisk revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år. 8. Evt. Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen(mandag d. 2. marts 2020). Forslag sendes til 103@dlf.org eller Stausvej 30, 6800 Varde. Der er kaffe/te og kage kl. 16:00 og efter generalforsamlingen er der bespisning og hyggeligt samvær. Tilmelding til aftensmaden senest torsdag d. 5. marts 2020 via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på mail: gihi@dlf.org

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds103.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2020

Generalforsamling i Odense Lærerforening 13. marts 2020

Odense Lærerforening afholder ordinær generalforsamling fredag den 13. marts kl. 16:00 (Ankomst fra kl. 15:30) på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel (koncertsalen). Foreløbig dagsorden vedlagt, jf. vedtægterne.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/om-olf/generalforsamling/generalforsamling-2020
Pris:

Oprettet: 10. januar 2020

Generalforsamling i Vejen lærerkreds, kreds 104

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i Vejen lærerkreds, kreds104 den 18. marts kl.17.00 på Markedsrestaurationen, Markedsvej 7, 6650 Brørup. Den foreløbige dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag 6. Vedtægtsændringer 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg jfr.§9 9. Eventuelt. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal foreligge skriftligt hos kredsformand Birthe Cramon på biec@dlf.org senest den 28.02.20. Tilmelding gennem TR eller direkte til kredskontoret senest den 13.03.20

Start dato: 18. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020

Generalforsamling Esbjerg Lærerforening - Kreds 100

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 19. marts 2020 klokken 17.30 på UC SYD Skolebakken(Seminariet i Esbjerg). Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 9. marts 2020. Tilmelding til din TR eller Kredskontoret senest onsdag den 11. marts 2020.

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.elf100.dk
Pris:

Oprettet: 11. december 2019

Generalforsamling Haderslev Lærerkreds

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 20. marts 2020 kl. 17.00 i Festsalen på UC-syd, Lembckesvej i Haderslev Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Beretning. 4. Regnskaber. a. Årsregnskab. b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg, jf. vedtægternes §§ 9 og 11. 9. Eventuelt. Indkomne forslag skal være formand Lars Pedersen i hænde senest tirsdag den 10. marts 2020 på lap@dlf.org Se særskilt opslag om efterfølgende 100-års fest.

Start dato: 20. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds93.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2020

Seniorer Kreds 112 - Løgumkloster

Refugiet, Kirke og Kloster, Krigergrave og Mindesmærker - 1. Verdenskrig. Frokostbuffet. Medbringe kaffe til dagen.

Start dato: 1. april 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 350,00/400,00

Oprettet: 15. januar 2020

Seniorer Kreds 112 - Broholm Slot - Bregninge Mølle - Naturama, Svendborg

Broholm Slot lidt nord for Svendborg. Næste stop restauranten Bregninge Mølle. Her nydes 2 retters menu. Derefter Naturama hvor storslåede udstillinger gør besøget til noget særligt. Medbringe kaffe til dagen.

Start dato: 14. maj 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 400,00/450,00

Oprettet: 15. januar 2020

Seniorer Kreds 112 - København

København,Mindelunden i Ryvangen, Fruhedsmuseet, Kanalrundfart. Håndmadder - På hjemturen, middag på Christian d. Vl's kro. Medbringe kaffe til dagen.

Start dato: 10. juni 2020
Hjemmeside: http://www.fredericialaererkreds@dlf.org
Pris: 550,00/600,00

Oprettet: 15. januar 2020