Valggeneralforsamling i Ringsted-Sorø Lærerforening

Foreløbig dagsorden til Valggeneralforsamling onsdag den 16. september 2020 kl. 17.00 i Kreds 50 Der er kaffe fra kl. 16.30 Generalforsamlingen afholdes på Emmaus, Højskolevej 9, 4690 Haslev 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. 5. Regnskab for 2019. Herunder orientering om salg af lejlighed og anbringelse af investering af afkast. 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 28. august 2020. 7. Fremlæggelse af budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg ifølge vedtægter for perioden 1. oktober 2020 til 31. marts 2022. 9. Eventuelt. 10. Afslutning af generalforsamlingen. Med venlig hilsen Lise Vadsager Kredsformand Tilmelding senest den 3. september 2020 foregår således: *Hvis du har en Tillidsrepræsentant, skal du tilmelde dig til ham/hende *Alle andre skal sende en mail til 050@dlf.org 13.8.20

Start dato: 16. september 2020
Hjemmeside: http://www.kreds50.dk
Pris:

Oprettet: 13. august 2020