Ordinær generalforsamling Kreds 42

Lejre Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling mandag d. 31. august kl. 17 i kantinen på Hvalsø skole Foreløbig dagsorden if. vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning 4. Indkomne forslag. 5. Regnskab. 6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser 7. Valg ifølge vedtægterne.a. formand b. Næstformand. c. Kasserer. d. 3 kredsstyrelsesmedlemmer. e. 3 suppleanter for styrelsesmedlemmerne f. 2 Kritiske revisorer. g. Suppleanter for kritiske revisorer 8. Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal være på kredskontoret senest 21. august 2020

Start dato: 31. august 2020
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 25. juni 2020