Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejre Lærerforening

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Indkomne forslag 5. Regnskab 6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser 7. Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen og tilmelding til spisning skal være på kredskontoret senest 17. maj 2020

Start dato: 27. maj 2021
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 7. april 2021