Generalforsamling Solrød Lærerforening - Kreds 045

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. september 2020 klokken 16.00 på Munkekærskolen, Tjørnholmsvej 10, 2680 Solrød Strand. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 19. september 2020. e-mail: 045@dlf.org Endelig dagsorden lægges på hjemmesiden www.srlf.dk og ophænges på arbejdspladserne 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 29. september 2020
Hjemmeside: http://www.srlf.dk/nyheder/2020/august/indkaldelse-til-generalforsamling-efteraar-2020
Pris:

Oprettet: 18. august 2020