Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds Kreds 54

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds Kreds 54 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 20. august kl. 17 i Slagelse Musikhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal være formanden i hænde senest mandag den 10. august 2020 på 054@dlf.org Tilmelding til spisning til din TR senest d. 14.august eller 054@dlf.org . Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 20. august 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. juli 2020