Generalforsamling i Odsherred Lærerkreds Kreds 051

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Odsherred Lærerkreds tirsdag den 19.03.19. kl. 16.00 på Nordskolen, Afdeling Højby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er 8. marts. Forslag fremsendes skriftligt til kredsens mail 051@dlf.org. Endelig dagsorden bekendtgøres på afdelingerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen. Tilmelding til generalforsamling og efterfølgende spisning sker på opslag på arbejdsstedet. Tilmelding for medlemmer uden fast arbejdssted sker direkte til kredskontoret på mail 051@dlf.org

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfodsherred.dk
Pris:

Oprettet: 17. januar 2019