Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds fredag den 19. marts 2021 kl. 16.00 Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 26. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Tilmelding senest den 15. marts på 061@dlf.org

Start dato: 19. marts 2021
Hjemmeside: http://www.næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 20. januar 2021