Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds- Kreds 52

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds- Kreds 52

Holbæk Lærerkreds afholder endelig den ordinære generalforsamling, onsdag den 2. september 2020 kl. 17 på Gislinge skole. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret 052@dlf.org eller Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk senest den 23. august. Vi starter med spisning fra kl. 17. Tilmelding til spisning hos TR eller kredskontoret senest 21. august.

Start dato: 2. september 2020
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 8. juni 2020