Kommende arrangementer i Region Sjælland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling 2021 - Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Torsdag d. 11. marts 2021 holder Lærerkredsen Faxe Vordingborg ordinær generalforsamling kl.16.30. På grund af de gældende restriktioner afvikles generalforsamlingen virtuelt. Vedhæftet er endelig dagsorden, der indeholder regnskabet for 2020 samt budget for 2021. Hvis du har tilmeldt dig til generalforsamlingen, vil du modtage et link på denne mail mandag d. 8. marts, som du skal logge på for at deltage. Log gerne på i god tid, så vi kan nå at registrere alle deltagere. Vi sidder klar fra kl. 16. Har du ikke fået tilmeldt dig, kan du logge på via linket på kredsens hjemmeside. Af hensyn til eventuelle afstemninger er det vigtigt, at hver deltager logger på via sin egen device. Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til kredsen. Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer på skærmen! På gensyn. Venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 11. marts 2021
Hjemmeside: http://www.kreds60.org
Pris:

Oprettet: 3. februar 2021

Lolland-Falster holder generalforsamling

Kreds 68 afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 18. marts 2021 Kl. 16.00. Afvikles virtuelt i Teams. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning ved formanden 4. Regnskab ved kassereren 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget skriftligt via brev eller mail til formanden senest mandag d. 8. marts 2021 på kredskontoret. Oplysninger om tilmeldingsprocedure, øvrige deadlines og virtuelt deltagelseslink udsendes snarest. Som altid udsendes der et generalforsamlingsblad d. 11/3 med endelig dagsorden, skr. beretninger, regnskab og budget mm.

Start dato: 18. marts 2021
Hjemmeside: http://www.kreds68.org
Pris:

Oprettet: 9. februar 2021

Ordinær generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ROSKILDE LÆRERFORENING Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 18. marts 2021 klokken 17.30. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Forretningsorden 3) Beretning 4) Regnskaber 5) Indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 7) Valg 8) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Tina Svarre Hasselager, senest den 10. marts 2021 på kredskontoret, Møllehusvej 8, 4000 Roskilde. Kredsstyrelsen

Start dato: 18. marts 2021
Hjemmeside: http://www.roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling
Pris:

Oprettet: 10. februar 2021

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds fredag den 19. marts 2021 kl. 16.00 Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 26. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Generalforsamlingen afholdes virtuelt. Tilmelding senest den 15. marts på 061@dlf.org

Start dato: 19. marts 2021
Hjemmeside: http://www.næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 20. januar 2021

Generalforsamling - Lærerkreds 44, Køge og Stevns

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Lærerkreds 44, Køge og Stevns fredag den 19. marts 2021 klokken 16.00. Generalforsamlingen vil på grund af covid19-situationen være virtuel. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden 2) Beretning 3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte 7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer 8) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 5. marts 2021 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller via mail: 044@dlf.org. Tilmelding til generalforsamlingen bedes ske via e-mail: 044@dlf.org senest torsdag den 11. marts 2021. Der vil herefter blive udsendt link til generalforsamlingen.

Start dato: 19. marts 2021
Hjemmeside: http://www.kreds44.dk
Pris:

Oprettet: 15. februar 2021

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d.24.3.2021 kl.17.00. Generalforsamlingen afholdes digitalt på Webex. Der udsendes link til mødet samt vejledning, når man tilmelder sig. Tilmeld dig personligt med navn og arbejdsplads på 054@dlf.org senest den 24/3 2021 kl. 16.30. Det anbefales, at du logger ind på mødet ca. 16.30, så kredsen har tid til at ”lukke” alle medlemmer ind. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredsen i hænde senest 14.3.2021 Den foreløbige dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Mundtlig beretning. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab for perioden 1.1.20 - 31.12.20. 5. Indkomne forslag. 6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 1.1. 2021 - 31.12. 2021 7. Valg jf. vedtægterne § 8 stk 3, som denne gang er 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Relevante bilag - herunder beretning - kan findes på https://www.xn--slagelselrerkreds-zrb.dk/kreds-54/generalforsamling.

Start dato: 24. marts 2021
Hjemmeside: http://www.slagelselærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 25. februar 2021

Generalforsamling Ringsted-Sorø Lærerforening

Generalforsamlingen afholdes på Teams. Du vil inden generalforsamlingen modtage et link til mødet på den mail, du har opgivet på ”min side”. Foreløbig dagsorden: 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. Beretningen udsendes til jer sammen med mødelink, og vil ikke blive læst op på generalforsamlingen, men vil blive behandlet på en ny måde😊 5. Regnskab for 2020. 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 10. marts 2021. 7. Fremlæggelse af budget 2021 og fastsættelse af kredskontingent. 8. Eventuelt. 9. Afslutning af generalforsamlingen.

Start dato: 25. marts 2021
Hjemmeside: http://kreds50.dk/nyheder-fra-ringsted-soroe-laererforening/2021/februar/nyhedsbrev-februar-2021
Pris: -

Oprettet: 22. februar 2021

Intro til keramik i billedkunst

En introduktion til brug af keramik i faget fra 3. til 8. klasse. Instruktør: Marianne Kappel Formålet med kurset er at klæde dig på til at bruge ler og keramik i din undervisning i billedkunst. Det gælder både nye og mere erfarne undervisere. kl. 9-15. På kurset vil vi gennemgå eksemplariske undervisningsforløb, introducere forskellige teknikker i arbejdet med ler, bl.a. modellering og pladeteknik og vi vil tale om billedkunst som prøvefag, lertyper, glasering, brænding og meget mere. Alle materialer og redskaber vil være til rådighed på vores værksted. Sted: Havdrup Skole, billedkunstlokalet eller Uglegårdsskolen i Solrød (afstemt med genåbning) Pris 450kr for medlemmer, 600 for ikke-medlemmer Betaling: Reg. nr. 1551 Konto nr. 0012770626 Tilmelding: Du er tilmeldt, når du betaler. Betaling skal ske senest 14 dage inden kurset afholdes!! SMS også navn, og evt. medlemsnr. til Jeanette Petersen, mobil 24 82 74 08

Start dato: 10. april 2021
Hjemmeside: http://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-11/kursuskalender/
Pris: 450/600

Oprettet: 17. februar 2021

Keramik i billedkunst - tema: mønstring og glasur

En introduktion til brug af keramik i faget fra 3. til 8. klasse med fokus på mønstring og glasur Instruktør: Marianne Kappel kl. 9-15. Formålet med kurset er at klæde dig på til at bruge ler og keramik i din undervisning i billedkunst. Det gælder både nye og mere erfarne undervisere. På kurset vil vi gennemgå eksemplariske undervisningsforløb, introducere forskellige teknikker i arbejdet med ler, bl.a. modellering og pladeteknik og vi vil tale om billedkunst som prøvefag, lertyper, glasering, brænding og meget mere. Alle materialer og redskaber vil være til rådighed på vores værksted. Sted: Havdrup Skole, billedkunstlokalet eller Uglegårdsskolen i Solrød (afstemt med genåbning) Pris 450kr for medlemmer, 600 for ikke-medlemmer Betaling: Reg. nr. 1551 Konto nr. 0012770626 Tilmelding: Du er tilmeldt, når du betaler. Betaling skal ske senest 14 dage inden kurset afholdes!! SMS også navn, og evt. medlemsnr. til Jeanette Petersen, mobil 24 82 74 08

Start dato: 17. april 2021
Hjemmeside: http://www.danmarksbilledkunstlaerere.dk/kredsene/kreds-11/kursuskalender/
Pris: 450/600

Oprettet: 17. februar 2021