Kommende arrangementer i Region Sjælland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Roskilde Lærerforenings ordinære generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 7. marts 2018 klokken 17.30 på Professionshøjskolen Absalon (tidl. UCSJ), Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Forretningsorden 3) Beretning 4) Regnskaber 5) Indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 7) Valg jf. vedtægternes § 11 8) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formand Peter Hansen, senest den 14. februar 2018 på kredskontoret, Møllehusvej 8, 4000 Roskilde. Endelig dagsorden følger. OBS! Der er tilmelding til spisning – som er i tidsrummet kl. 16.45-17.25. /Kredsstyrelsen

Start dato: 7. marts 2018
Hjemmeside: http://roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling/generalforsamling-2018
Pris:

Oprettet: 23. januar 2018

GENERALFORSAMLING i Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholder ordinær GENERALFORSAMLING torsdag den 8. marts 2018 kl. 17.00 i festsalen på Absalon, (det gamle Vordingborg Seminarium), Kuskevej 1, 4760 Vordingborg Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 22. februar. Der serveres kaffe og kage fra kl. 16.30. Efter generalforsamlingen bydes der på middag for de tilmeldte. Tilmelding til spisning på 060@dlf.org senest den 9. februar. Med venlig hilsen, Lene H. Nielsen, Kredsformand

Start dato: 8. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2018

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds - Kreds 52

Holbæk Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 9. marts 2018 kl. 16 på Holbæ By Skole afdeling Absalon. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret 052@dlf.org eller Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk senest den 27. februar 2018. Der er kaffe fra 15.45 og spisning midtvejs ca. kl. 18. Tilmelding til spisning til TR eller til kredskontoret senest den 27. februar.

Start dato: 9. marts 2018
Hjemmeside: http://www.052.dlf.dk
Pris:

Oprettet: 29. januar 2018

Generalforsamling kreds 42 - 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d 12. marts 2018 klokken 17.00 i kantinen på Hvalsø skole Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. indkomne forslag 5. Regnskab 6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser 7. Valg ifølge vedtægterne a. formand b. Næstformand c. Kasserer d. 2 Kritiske revisorer e. Suppleanter for kritiske revisorer 8. Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen og tilmelding til spisning skal være på kredskontoret senest 1. marts 2018

Start dato: 12. marts 2018
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 17. januar 2018

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds Kreds 54

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d.12. marts 2018 kl. 17 på Marievangsskolen, Slagelse. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal være formanden i hænde senest den 2. marts 2018 på 054@dlf.org Tilmelding til spisning til TR eller til kredskontoret senest d.2. marts. Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 12. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 7. februar 2018

Generalforsamling i Odsherred Lærerkreds - kreds 051

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 13.03.18 kl. 16.00 på Nordskolen, Afdeling Højby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Sidste frist for indsendelse af punkter til dagsordenen er den 03.03.18. Tilmelding til generalforsamling og efterfølgende spisning sker på opslag på arbejdsstedet. Tilmelding for medlemmer uden fast arbejdssted sker direkte til kredskontoret enten via mail 051@dlf.org eller på tlf. 93 30 51 51

Start dato: 13. marts 2018
Hjemmeside: http://www.dlfodsherred.dk
Pris:

Oprettet: 18. januar 2018

Generalforsamling i Solrød Lærerforening Kreds 45

Solrød Lærerforening Kreds 45 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 16.00 i personalerummet på Munkekærskolen, Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag til forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelse af vederlag til evt. medhjælp 7. Budget og fastsættelse af kontingent for 2018 8. Valg i henhold til vedtægterne - formand, næstformand, kasserer, to kritiske revisorer og suppleanter til de kritiske revisorer 9. Evt. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 27. februar 2018.

Start dato: 13. marts 2018
Hjemmeside: http://www.srlf.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2018

Generalforsamling Skanderborg-Odder Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skanderborg-Odder Lærerkreds torsdag den 15. marts kl. 17.00 på Niels Ebbesenskolen, Højvangens Torv 4, Skanderborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes på dagsordenen, skal skriftligt foreligge kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 15. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 5. januar 2018

Ekstraordinær generalforsamling og valggeneralforsamling i Ringsted-Sorø Lærerforening Torsdag den 15. marts 2018

Foreløbig dagsorden til Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 15. marts 2018, kl. 16.00 i Kreds 50 (Der er kaffe/te fra kl. 15.30) Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i ParnasHuset, Parnasvej 21, 4180 Sorø (Den ekstraordinære generalforsamling afholdes umiddelbart før den ordinære) 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Forslag til vedtægtsændring. Med venlig hilsen Lise Vadsager Kredsformand 9.2.18 Foreløbig dagsorden til Valggeneralforsamling torsdag den 15. marts 2018 i Kreds 50 (Valggeneralforsamlingen afholdes umiddelbart efter den ekstraordinære) Generalforsamlingen afholdes i ParnasHuset, Parnasvej 21, 4180 Sorø 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. 5. Regnskab for 2017. 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 23.2.18. 7. Fremlæggelse af budget 2018 og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg ifølge vedtægter for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2020. 9. Eventuelt. 10. Afslutning af generalforsamlingen. Med venlig hilsen Lise Vadsager Kredsformand 9.2.18

Start dato: 15. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. februar 2018

Generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening

Kreds 68 holder ordinær generalforsamling torsdag d. 15. marts 2018 Kl. 16.00 i Restaurant Bangs Have. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning ved formanden 4. Regnskab ved kassereren 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag 8. Valg 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget skriftligt via brev eller mail til formanden senest mandag d. 5. marts 2018 kl. 8.00 på kredskontoret. Efter generalforsamlingen er der gratis spisning for de fremmødte medlemmer. Der skal ske tilmelding til spisningen – enten via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på 068@dlf.org. Tilmeldingen skal være os i hænde senest torsdag d. 8. marts 2018. Der vil være indskrivning, kaffe og kage fra kl. 15.00. Vi forventer at kunne spise kl. 19.30. Husk også at melde afbud, hvis du af en eller anden årsag alligevel ikke kan deltage og har tilmeldt dig. Det sparer kredsen for unødige udgifter til mad m.v., hvis du husker at annullere din tilmelding.

Start dato: 15. marts 2018
Hjemmeside: http://www.kreds68.org
Pris:

Oprettet: 9. februar 2018

General forsamling i lærerkreds 53, Kalundborg

Generalforsamling i lærerkreds 53, Kalundborg Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 53, Kalundborg lærerkreds, fredag den 16. marts 2018 kl. 17.00 på Skolen på Herredsåsen, Klosterparkvej 175, Kalundborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden/kredskontoret senest fredag den 2. marts 2018. Endelig dagsorden vil tilgå skolerne senest fredag den 9. marts 2018. I forbindelse med generalforsamlingen vil der efterfølgende blive arrangeret fest med spisning og musik. Skal man deltage til festen skal der tilmeldes og betales 50 kr. til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf. 59515112 eller mail: 053@dlf.org senest 8. marts

Start dato: 16. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. februar 2018

Lærerkreds 44, Køge og Stevns – ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 16. marts 2018 klokken 16.00 på Teaterbygningen i Køge. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden 2) Beretning 3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte 7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer 8) Valg af formand, øvrig kredsstyrelse, kongresdelegerede, kritiske revisorer samt suppleanter 9) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 1. marts 2018 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller via mail 044@dlf.org. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen kan ske til tillidsrepræsentanten, på tlf.: 56 66 29 66 eller mail: 044@dlf.org senest 8. marts 2018.

Start dato: 16. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2018

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds onsdag den 21. marts 2018 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 28. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 14. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 21. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 16. januar 2018