Kommende arrangementer i Region Sjælland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

GENERALFORSAMLING i Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Der afholdes ordinær GENERALFORSAMLING fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, 4760 Vordingborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 24. februar. Der er kaffe og kage fra kl. 15.30. Efter generalforsamlingen vil der være et underholdende indslag. Derefter lækker middag. Tilmelding til spisning sendes til 060@dlf.org senest den 1. marts. Med venlig hilsen, Lene H. Nielsen, Kredsformand

Start dato: 10. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. januar 2017

Generalforsamling i Lejre Lærerforening 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d 13. marts 2017 klokken 17.00 i kantinen på Hvalsø skole Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af forretningsorden 3) Beretning 4) Regnskaber 5) Indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 7) Eventuelt. Eventuelle forslag til dagsordenen og tilmelding til spisning skal være på kredskontoret senest 2. marts 2017

Start dato: 13. marts 2017
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2017

Generalforsamling - Solrød Lærerforening - Kreds 45

Solrød Lærerforening Kreds 45 GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 16.00 på Uglegårdsskolen, Tingsryd Allé 25, 2680 Solrød Strand. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag til forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Vedtægtsændringer 7. Fastsættelse eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelse af vederlag til evt. medhjælp 8. Budget og fastsættelse af kontingent for 2017 – Kredsstyrelsen foreslår en ændring af kontingent 9. Valg af formand og eventuelt valg af næstformand 10. Evt. Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest den 28. februar 2017.

Start dato: 14. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 10. februar 2017

Ordinær generalforsamling Roskilde Lærerforening

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ROSKILDE LÆRERFORENING Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 15. marts 2017. Der er ankomst fra kl. 16.30. Klokken 17.00 er der buffet med lidt lunt og koldt. Kl.17.30 begynder generalforsamlingen. Sted: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent. 2) Forretningsorden. 3) Beretning. 4) Regnskaber. 5) Indkomne forslag. 6) Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent. 7) Eventuelt. Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Peter Hansen, senest den 1. marts 2017 på kredskontoret, Møllehusvej 8, 4000 Roskilde. Kredsstyrelsen

Start dato: 15. marts 2017
Hjemmeside: http://www.roskildelaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 31. januar 2017

Generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening

Kreds 68 indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 16. marts 2017 kl. 16. Foreløbig dagsorden: 1: Valg af dirigent, 2: Forretningsorden, 3: Beretning ved formanden, 4: Regnskab ved kassereren, 5: Indkomne forslag, 6: Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag, 7: Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget skriftligt via brev eller mail til formanden senest mandag den 6. marts 2017 kl. 8.00 på kredskontoret.

Start dato: 16. marts 2017
Hjemmeside: http://www.kreds68.org
Pris:

Oprettet: 6. februar 2017

generalforsamling kreds 53, Kalundborg lærerkreds

Generalforsamling i Lærerkreds 53, Kalundborg Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 53, Kalundborg lærerkreds, torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Rørby Sognegård, Bakkegårdsvej 15 Rørby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden /kredskontoret senest torsdag den 9. marts 2017. Endelig dagsorden vil blive udsendt senest onsdag den 15. marts 2017. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive arrangeret spisning. Af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf.: 59515112 eller mail: 053@dlf.org senest onsdag den 15. marts 2017

Start dato: 23. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. februar 2017

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds fredag den 24. marts 2017 kl. 16.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 3. marts 2017 kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 17.3. kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 24. marts 2017
Hjemmeside: http://www.næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2017

Generalforsamling i Ringsted-Sorø Lærerforening

Foreløbig dagsorden til generalforsamling fredag den 24. marts 2017 kl. 16.00 i Kreds 50 Der serveres kaffe/te/kage fra kl. 15.30 Generalforsamlingen afholdes i Pedersborg Forsamlingshus, Volden 6, 4180 Sorø 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v/kredsformand Lise Vadsager 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Kredsstyrelsens beretning. 5. Regnskab for 2016. 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest den 3. marts 2017. 7. Forslag til budget 2017 og fastsættelse af kredskontingent. 8. Eventuelt. 9. Afslutning af generalforsamlingen. Med venlig hilsen Lise Vadsager Kredsformand Vi satser på, at selve generalforsamlingen tager lidt kortere tid i år, da det ikke er en valggeneralforsamling. Der vil blive serveret mad umiddelbart efter generalforsamlingen. Efter maden har vi inviteret en dygtig musikalsk kollega, som vil komme og underholde os lidt med sin guitar. Mens vi lytter og snakker, vil der være mulighed for at købe noget at drikke i baren. Vi håber, I tager godt imod dette initiativ, hvor vi forsøger at kombinere generalforsamlingen med lidt kollegial hygge. 6.2.17

Start dato: 24. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2017

Generalforsamling - Lærerkreds 44, Køge og Stevns

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 24. marts 2017 klokken 16.00 på Teaterbygningen i Køge. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden, 2) Beretning, 3) Regnskab for kredsen samt for Særlig Fond, 4) Indkomne forslag, 5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, 6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte, 7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, 8) Eventuelt. Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 10. marts 2017 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller via mail 044@dlf.org. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen kan ske på 56 66 29 66 eller mail 044@dlf.org senest 17. marts 2017.

Start dato: 24. marts 2017
Hjemmeside: http://www.kreds44.dk
Pris: 0

Oprettet: 13. februar 2017

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds - Kreds 52

Holbæk Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 24. marts 2017 kl. 16 på Holbæk By Skole afdeling Absalon. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag, der ønskes på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret 052@dlf.org eller Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk senest den 14. marts 2017. Der er kaffe fra kl. 15.30 og spisning midtvejs ca. kl. 18. Tilmelding til spisning til TR eller på 052@dlf.org senest den 10. marts. Kl. 17 suspenderes generalforsamlingen, og der vil være oplæg om OK-18 og arbejdstid af Morten Refskov, DLF's hovedstyrelse og kredsformand i Ballerup Lærerforening.

Start dato: 24. marts 2017
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 21. februar 2017

Generalforsamling i Odsherred Lærerkreds Kreds 051

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Odsherred Lærerkreds tirsdag d. 28. marts kl. 16.00 på Nordskolen, Afdeling Højby. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent 8. Evt. Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er fredag d. 18. marts kl. 12.00. Forslag sendes skriftligt til kredsens mail 051@dlf.org Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos TR eller på kredskontoret senest fredag den 28. marts kl. 10.

Start dato: 28. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. februar 2017

Udlandskursus Berlin 2017

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer en pædagogisk udviklingstur til Berlin. Rejseledere: Flemming Nygaard og Peter Bruhn Jepsen. Hent det spændende kursusprogram og meld dig til på www. tysklaerer.dk. Deadline for tilmelding den 15. marts 2017

Start dato: 7. september 2017
Slut dato: 10. september 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 3.500

Oprettet: 3. januar 2017