Kommende arrangementer i Region Sjælland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Når børn sørger

Du sidder med et barn, der har mistet og du forsøger at trøste (og det hjælper ikke) - eller du forsøger at distrahere (og det hjælper heller ikke) - og du aner ikke, hvad du skal sige for at barnet får det bedre. I dette webinar får du gode råd til at håndtere de situationer, så børnene ikke føler sig yderligere forkerte.

Start dato: 27. januar 2022
Hjemmeside: http://mailchi.mp/29cda8bc75df/nrbrnsrger270122
Pris: 0

Oprettet: 15. januar 2022

Kursus om valgfagsprøven i Håndværk og design - Sjælland

Dette kursus er for dig, der underviser i det obligatoriske valgfag i håndværk og design, der afsluttes med valgfagsprøven i 8. klasse. På kursusdagen vil du få gennemgået de formelle krav til H&D-valgfagsprøven og selv komme til at arbejde med de enkelte elementer som: 1. Prøveoplæg: 2. Prøvens afvikling 3. Prøvens bedømmelse Særligt for dette kursus, vil du i en workshop komme i elevens sted og arbejde med et prøveoplæg, helt analogt med hvordan eleverne møder prøvens del A i opstartsfasen. Dit udbytte af kursusdagen vil være viden om krav og regler til prøven, ideer til formulering af prøveoplæg, vurdering af prøveoplæg og hvordan dette kvalificeres, og ideer til hvordan eleverne bedst støttes gennem prøveforløbet. Herudover berøres vurderingskriterier i forbindelse med bedømmelsen af elevernes prøveforløb. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. Kurset ruster dig desuden til at formulere det bedste prøveoplæg, til netop de elever du har på dit valghold samt give dig sikkerhed i hele prøveforløbet, hvad enten du er eksaminator eller censor. Kurset er også tiltænkt den prøveansvarlige fra skoleledelsen, der ønsker mere indsigt i H&D-valgfagets prøveafvikling. Instruktører: H&D-lærerne Heidi Bruus og Rune J. Johansen fra valgfagsteamet. Tolmeldingsfrist 4. januar 2022

Start dato: 28. januar 2022
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/valgfagsproeven-greve/
Pris: 1850 kr. Forenings medlemmer: 1400 kr. Studerende medlemmer: 500 kr.

Oprettet: 9. november 2021

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds torsdag den 17. marts 2022 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 3. marts kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 11. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 17. marts 2022
Hjemmeside: http://næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 12. januar 2022