Kommende arrangementer i Region Sjælland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Udviklingsforløb om forebyggelse af konflikter og vold

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder på jeres skole? Få ny inspiration, viden og sparring i et gratis udviklingsforløb med start oktober 2020. Vold som Udtryksform gennemfører i 2020 og 2021 et arbejdspladslaboratorium for folkeskoler og specialskoler. Udviklingsforløbet er gratis og henvender sig til skoleledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker inspiration, hjælp og støtte til at udvikle arbejdet med at forebygge konflikter og vold på deres skole.

Start dato: 26. oktober 2020
Slut dato: 5. maj 2021
Hjemmeside: http://voldsomudtryksform.dk/events/gratis-udviklingsforloeb-for-skoler-og-specialskoler/
Pris:

Oprettet: 12. juni 2020

Virtuel konference om valgfagsprøven i madkundskab

Fra skoleåret 2020/2021 skal elever i 8. klasse aflægge prøve i faget madkundskab. Prøveformen og dens indhold giver anledning til mange spørgsmål hos madkundskabslærere i hele landet. Foreningen for Madkundskab udbyder en virtuel konference den 28.01.2021, der giver madkundskabslærere mulighed for at få indsigt i, og tilegne sig viden om, prøvens form og indhold. Konferencen sætter fokus på planlægning af undervisningsforløb i forhold til kompetenceområder og -mål. Begrebet praksisfaglighed udfoldes og belyses i forhold til undervisningsforløbene. På konferencen bliver der endvidere mulighed for afklaring af spørgsmål. Vi afholder konferencen virtuelt via Zoom. Når du tilmelder dig, skal du oplyse navn og personlig mailadresse. Herefter modtager du et link til Zoom. Sørg for at både mikrofon og webkamera virker på din computer. Vi bruger nemlig både lyd og billede under konferencen. BEMÆRK: tilmeldingsfrist 18/1-2021. Konferencen er landsdækkende, hvilket ikke var muligt at vælge som svar på “region”, herover. Tidsrammen er fra kl. 13-15.30

Start dato: 28. januar 2021
Hjemmeside: http://www.madkundskab.nu/nyhed/virtuel-konference-madkundskab-2021-654
Pris: 250 for medlemmer 300 for ikke-medlemmer

Oprettet: 12. januar 2021

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds fredag den 19. marts 2021 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 26. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 12. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 19. marts 2021
Hjemmeside: http://www.næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 20. januar 2021