Kommende arrangementer i Region Sjælland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Lærerkredsen Faxe Vordingborg indkalder til ordinær Generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 16.30 i festsalen på Absalon, Kuskevej 1, 4760 Vordingborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 21. februar 2019.

Start dato: 7. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds60.org
Pris:

Oprettet: 6. februar 2019

Lærerkreds 44, Køge og Stevns – ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 8. marts 2019 klokken 16.00 på Teaterbygningen i Køge. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden 2) Beretning 3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte 7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer 8) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 22. februar 2019 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller 044@dlf.org. Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen kan ske til tillidsrepræsentanten, på 56 66 29 66 eller 044@dlf.org senest 28. februar 2019 kl. 12.

Start dato: 8. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds44.dk
Pris: 0

Oprettet: 15. januar 2019

Ordinær generalforsamling 2019 i Lejre Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d 11. marts 2019 klokken 17.00 i kantinen på Hvalsø skole Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent, 2. Forretningsorden. 3. Beretning 4. indkomne forslag 5. Regnskab. 6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser. 7. Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen og tilmelding til spisning skal være på kredskontoret senest 1. marts 2019. Materialer til brug under generalforsamlingen vil kunne findes på kredsens hjemmeside

Start dato: 11. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2019

Solrød Lærerforening indkalder til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 12. marts 2019 klokken 16 på Uglegårdsskolen, Tingsryds Allé 25, 2680 Solrød Strand. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 1. marts 2019. e-mail: 045@dlf.org Endelig dagsorden lægges på hjemmesiden www.srlf.dk og ophænges på skolerne 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 12. marts 2019
Hjemmeside: http://www.srlf.dk
Pris:

Oprettet: 29. januar 2019

Ordinær generalforsamling

Roskilde Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl. 16.45 på Professionshøjskolen Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Dagsorden iflg. vedtægter

Start dato: 13. marts 2019
Hjemmeside: http://roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling
Pris: 0

Oprettet: 30. januar 2019

Generalforsamling i Kreds 068

Lolland-Falsters Lærerforening holder ordinær generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019 Kl. 16.00 i Restaurant Bangs Have. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning ved formanden 4. Regnskab ved kassereren 5. Forslag til vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget skriftligt via brev eller mail til formanden senest mandag d. 3. marts 2019 kl. 8.00 på kredskontoret. Efter generalforsamlingen er der gratis spisning for de fremmødte medlemmer. Der skal ske tilmelding til spisningen – enten via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på 068@dlf.org. Tilmeldingen skal være os i hænde senest torsdag d. 7. marts 2019. Der vil være indskrivning, kaffe og kage fra kl. 15.00. Vi forventer at kunne spise kl. 18.30. Husk også at melde afbud, hvis du af en eller anden årsag alligevel ikke kan deltage og har tilmeldt dig. Det sparer kredsen for unødige udgifter til mad m.v., hvis du husker at annullere din tilmelding.

Start dato: 14. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds68.org
Pris:

Oprettet: 4. februar 2019

Generalforsamling i Odsherred Lærerkreds Kreds 051

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Odsherred Lærerkreds tirsdag den 19.03.19. kl. 16.00 på Nordskolen, Afdeling Højby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er 8. marts. Forslag fremsendes skriftligt til kredsens mail 051@dlf.org. Endelig dagsorden bekendtgøres på afdelingerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen. Tilmelding til generalforsamling og efterfølgende spisning sker på opslag på arbejdsstedet. Tilmelding for medlemmer uden fast arbejdssted sker direkte til kredskontoret på mail 051@dlf.org

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfodsherred.dk
Pris:

Oprettet: 17. januar 2019

Foreløbig dagsorden til Generalforsamling den 21. marts 2019 kl. 16.30 i Kreds 50

Ringsted-Sorø Lærerforening Foreløbig dagsorden til Generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.30 i Kreds 50 Der er kaffe fra kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes i Kantinen på Campusskolen, Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted 1. Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. kredsformand Lise Vadsager 2. Valg af dirigent. 3. Godkendelse af forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Kredsstyrelsens mundtlige beretning. 5. Regnskab for 2018. 6. Indkomne forslag. Skal være Kredskontoret i hænde senest 28.2.19. 7. Fremlæggelse af budget 2019 og fastsættelse af kredskontingent. 8. Eventuelt. 9. Valg af suppleant til kredsstyrelsen da Maja Elvang har fået nyt arbejde. 10. Afslutning af generalforsamlingen. Med venlig hilsen Lise Vadsager Kredsformand 8.2.19

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.kreds50.dk
Pris:

Oprettet: 8. februar 2019

Generalforsamling i lærerkreds 53,Kalundborg.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 53,Kalundborg lærerkreds, torsdag den 21.marts 2019 kl. 16.30 i Rørby Sognegård, Bakkegårdsvej 15, Rørby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden/kredskontoret senest torsdag den 7.marts 2019. Endelig dagsorden vil tilgå skolerne senest torsdag den 14. marts 2019.I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive spisning. Af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret telf. 59515112 eller mail 053@dlf.org senest onsdag den 7. marts 2019

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. februar 2019

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds fredag den 22. marts 2019 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 1. marts kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 15. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 9. januar 2019

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds - Kreds 52

Holbæk Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling fredag d. 22. marts 2019 klokken 16 på Katrinedalskolen afd. Gislinge. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk eller indsendes på mail til 052@dlf.org senest d. 12. marts 2019. Der er kaffe og kage fra klokken 15.30, ligesom der vil være spisning ca. midtvejs i generalforsamlingen klokken 18. Tilmelding til spisning til egen TR eller på 052@dlf.org senest d. 8. marts. Klokken ca 17 suspenderes generalforsamlingen, og der vil være et oplæg v/Mette Frederiksen, meningsdanner og modtager af Stinus-prisen, omkring formålsstyret undervisning.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 30. januar 2019

MUSIK i ØST - kursus for musikundervisere

Musik i Øst er et 2 dages internatkursus for alle der underviser i musik i grundskolen. Kurset er både for dig som har mange års erfaring som musiklærer, for dig som er ny musiklærer og for dig som siger “hjælp jeg har musik på skemaet”. Kurset er sammensat, så du kommer omkring sammenspil, skabende aktiviteter, dans og bevægelse samt sang og instrumentalspil. Udover ideer til din egen musikundervisning vil du få udvidet dit netværk og være en del af fællessang, jam, hygge og erfaringsudveksling. 22. – 24. aug. 2019 i Tølløse Program ”Musik i øst” Torsdag d.22.august Kl 9.30-10.00 Morgenkaffe og velkomst Kl. 10.00-11.30 Fælles kor med Kim Andersen Kl. 11.30-12.30. Frokost Kl. 12.30-14.30. Modul 1 Kl. 14.30-15.30. Kaffe/The samt indkvartering Kl. 15.30-17.30. Modul 2 Kl. 18.00-19.00. Aftensmad Kl. 19.00-20.45. Modul 3 Kl. 20.45-21.00. Kaffe/The Kl. 21.00-22.00. Koncert Pris: Medlemmer af Musiklærerforeningen: 2800 kr Ikke medlemmer af Musiklærerforeningen: 3200 kr Dagskursister uden overnatning incl forplejning: 1800 kr Studerende: 850 kr - begrænset antal pladser - kræver dokumentation fra uddannelsessted Kontaktperson: Karen Johansen karen@musiklaererforeningen.dk * * * * *

Start dato: 22. august 2019
Slut dato: 24. august 2019
Hjemmeside: http://karen@musiklaererforeningen.dk
Pris: 2800 kr. for medl. og 3200 kr. for ikke medl. m. m

Oprettet: 3. februar 2019