Kommende arrangementer i Region Sjælland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds Kreds 54

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds Kreds 54 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 20. august kl. 17 i Slagelse Musikhus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal være formanden i hænde senest mandag den 10. august 2020 på 054@dlf.org Tilmelding til spisning til din TR senest d. 14.august eller 054@dlf.org . Med venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 20. august 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. juli 2020

Ordinær generalforsamling Kreds 42

Lejre Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling mandag d. 31. august kl. 17 i kantinen på Hvalsø skole Foreløbig dagsorden if. vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning 4. Indkomne forslag. 5. Regnskab. 6. Fastlæggelse af kontingent, herunder budget med frikøb og ydelser 7. Valg ifølge vedtægterne.a. formand b. Næstformand. c. Kasserer. d. 3 kredsstyrelsesmedlemmer. e. 3 suppleanter for styrelsesmedlemmerne f. 2 Kritiske revisorer. g. Suppleanter for kritiske revisorer 8. Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal være på kredskontoret senest 21. august 2020

Start dato: 31. august 2020
Hjemmeside: http://www.kreds42.dk
Pris:

Oprettet: 25. juni 2020

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds- Kreds 52

Holbæk Lærerkreds afholder endelig den ordinære generalforsamling, onsdag den 2. september 2020 kl. 17 på Gislinge skole. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret 052@dlf.org eller Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk senest den 23. august. Vi starter med spisning fra kl. 17. Tilmelding til spisning hos TR eller kredskontoret senest 21. august.

Start dato: 2. september 2020
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 8. juni 2020

Generalforsamling i Lærerkreds 53, Kalundborg

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i kreds 53, Kalundborg lærerkreds, torsdag den 3. september 2020 kl. 16.30 i Rørby Sognegård, Bakkegårdsvej 15, Rørby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden /kredskontoret senest torsdag den 20. august 2020. Endelig dagsorden vil blive udsendt senest torsdag den 26. august 2020. I forbindelse med generalforsamlingen vil der blive arrangeret spisning. Af hensyn til traktementet skal man tilmelde sig til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret tlf.: 59515112 eller mail: 053@dlf.org senest mandag den 24. august 2020

Start dato: 3. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 24. juni 2020

Ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 9. september 2020 klokken 17.30 på Skærehallernes Konferencecenter (ZBC), Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Forretningsorden 3) Beretning 4) Regnskaber 5) Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 6) Valg jf. vedtægternes § 11 7) Eventuelt Der er indtjekning fra kl. 16.30. Samt spisning, for tilmeldte, fra kl. 16.45 – 17.30

Start dato: 9. september 2020
Hjemmeside: http://www.roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling
Pris:

Oprettet: 11. juni 2020

Generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening

Kreds 068 afholder ordinær generalforsamling torsdag den 10. september 2020 i Restaurant Bangs Have kl. 16. Dagsorden: 1: Valg af dirigent, 2: Forretningsorden, 3: Beretning ved formanden, 4: Regnskab ved kassereren, 5: Forslag til vedtægtsændringer, 6: Indkomne forslag, 7: Vedtagelse af næste periodes kontingent med baggrund i budgetforslag, 8: valg, 9: Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget skriftligt via brev eller mail til formanden senest søndag den 30. august 2020. Se mere på kredsens hjemmeside.

Start dato: 10. september 2020
Hjemmeside: http://www.kreds68.org
Pris:

Oprettet: 9. juni 2020

Ordinær generalforsamling Lærerkreds 44, Køge og Stevns

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 10. september 2020 klokken 17.00 i Hastrupskolens hal. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden 2) Beretning 3) Regnskab kredsen samt regnskab for Særlig Fond 4) Indkomne forslag 5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6) Fastsættelse af ydelser til tillidsvalgte 7) Budget: a. Fastsættelse af kontingent b. Fastsættelse af bidrag til Særlig Fond, c. Fastsættelse af økonomisk ramme til andre organisationer 8) Valg af formand, øvrig kredsstyrelse, kongresdelegerede, kritiske revisorer samt suppleanter 9) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formanden, Pernille Nørgaard, senest den 27. august 2020 på kredskontoret, Bjerggade 12, 4600 Køge eller via mail: 044@dlf.org. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via tillidsrepræsentanten eller på 56 66 29 66 eller mail 044@dlf.org senest fredag den 4. september 2020.

Start dato: 10. september 2020
Hjemmeside: http://kreds44.dk
Pris: 0

Oprettet: 26. juni 2020

Musik i øst

Musik i Øst er et 2 dages internatkursus for alle, der underviser i musik i grundskolen. Kurset er både for dig som har mange års erfaring som musiklærer, for dig som er ny musiklærer og for dig som siger “hjælp jeg har musik på skemaet”. Valgfaget er også en del af dette års kursusprogram. Kurset er sammensat, så du kommer omkring sammenspil, skabende aktiviteter, dans og bevægelse samt sang og instrumentalspil. Udover ideer til din egen musikundervisning vil du få udvidet dit netværk og være en del af fællessang, jam, hygge og erfaringsudveksling. Kurset bliver afholdt på Sejergårdens musikefterskole i Tølløse. Vi bor 2 og 2 på elevernes værelser – du skal selv medbringe dyne eller sovepose. Der er plads til 60 kursister – tilmeldingsfrist d.15.6 Vi glæder os til at se dig til 2 forrygende døgn i september. Har du spørgsmål til kurset kontaktes: Christina Wagner crisdywa@gmail.com

Start dato: 17. september 2020
Slut dato: 19. september 2020
Hjemmeside: http://www.musiklaererforeningen.dk/musik-i-oest-2020/
Pris: Medlemmer 2500 kr - ikke medlemmer 3500 kr Dagskursister medlem 1600 kr - dagskursist ikke medlem 2100 kr - studerende 850 kr

Oprettet: 2. februar 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Odsherred Lærerkreds

Indkaldelse til generalforsamling i Odsherred Lærerkreds - kreds 051. Den tidligere indkaldte ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020, som blev udskudt på grund af Covid19-situationen, afholdes den 29. september 2020 kl. 16.00 på Højby Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne - herunder valg. Eventuelle punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sendt til kredskontoret 051@dlf.org senest d. 19. september.

Start dato: 29. september 2020
Hjemmeside: http://www.dlfodsherred.dk
Pris:

Oprettet: 2. juli 2020

Udviklingsforløb om forebyggelse af konflikter og vold

Vil I være bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder på jeres skole? Få ny inspiration, viden og sparring i et gratis udviklingsforløb med start oktober 2020. Vold som Udtryksform gennemfører i 2020 og 2021 et arbejdspladslaboratorium for folkeskoler og specialskoler. Udviklingsforløbet er gratis og henvender sig til skoleledere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der ønsker inspiration, hjælp og støtte til at udvikle arbejdet med at forebygge konflikter og vold på deres skole.

Start dato: 26. oktober 2020
Slut dato: 5. maj 2021
Hjemmeside: http://voldsomudtryksform.dk/events/gratis-udviklingsforloeb-for-skoler-og-specialskoler/
Pris:

Oprettet: 12. juni 2020

TLFG generalforsamling 2020

Varsling af Generalforsamling 2020 i TYSKlærerforeningen for Grundskolen kl. 12:30-14:00

Start dato: 22. november 2020
Hjemmeside: http://www
Pris:

Oprettet: 2. juni 2020