Kommende arrangementer i Region Sjælland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling Aabenraa Lærerkreds

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 kl. 17.00 FOLKEHJEM i Aabenraa Foreløbig dagsor¬den: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af ydelser 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg 8. Eventuelt

Start dato: 4. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. november 2019

Generalforsamling 2020 - Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholder ordinær GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. marts 2020 kl. 16.30 I festsalen på Absalon, Kuskevej 1, 4760 Vordingborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 27. februar.

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds60.org
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020

Generalforsamling i Næstved Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Lærerkreds torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.00 i Ny Ridehus, Grønnegade Kaserne, 4700 Næstved. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være kredskontoret i hænde senest den 27. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning senest den 13. marts kl. 12.00 via TR eller 061@dlf.org

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://næstvedlærerkreds.dk
Pris:

Oprettet: 7. januar 2020

Ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2020 klokken 17.30 på Skærehallernes Konferencecenter, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde. Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Forretningsorden 3) Beretning 4) Regnskaber 5) Indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent 7) Valg jf. vedtægternes § 11 8) Eventuelt Eventuelle forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til formand Tina Svarre Hasselager, senest den 4. marts 2020 på kredskontoret, Møllehusvej 8, 4000 Roskilde eller på mail tiha@dlf.org Endelig dagsorden følger. Der er indtjekning fra kl. 16.30. Samt spisning, for tilmeldte, fra kl. 16.45 – 17.30

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling/generalforsamling-2020
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

Generalforsamling i Holbæk Lærerkreds- Kreds 52

Holbæk Lærerkreds indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 17 på Gislinge Skole. Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag der ønskes sat på den endelige dagsorden, skal foreligge på kredskontoret 052@dlf.org eller Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk senest den 16. marts 2020. Der er kaffe fra 16.45 og spisning efter formandens beretning. Tilmelding til spisning til TR eller kredskontoret senest 16. marts.

Start dato: 26. marts 2020
Hjemmeside: http://www.052.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020

Solrød Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling

Solrød Lærerforening Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020 klokken 16.00 på Munkekærskolen, Tjørnholmsvej 10, 2680 Solrød Strand. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos formanden senest den 21. marts 2020. e-mail: 045@dlf.org Endelig dagsorden lægges på hjemmesiden www.srlf.dk og ophænges på skolerne 5 dage før generalforsamlingen.

Start dato: 31. marts 2020
Hjemmeside: http://www.srlf.dk
Pris:

Oprettet: 22. januar 2020