Skolekonference "Empirisk skoleforskning i samarbejde med praksis"

Skolekonference "Empirisk skoleforskning i samarbejde med praksis"

08.30-09.00: KAFFE/TE MED MORGENBRØD 09.00-09.15: VELKOMST Viceinstitutleder Anja Overgaard Thomassen 09.15-10.15: BÆREDYGTIG SKOLEFORSKNING I SAMARBEJDE MED PRAKSIS Lektor Lars Bang Jensen 10.15-10.30: KAFFE/TE- PAUSE MED FRUGT 10.30-11.30: SKOLELEDELSE I PRAKSIS – INDTRYK OG KONKLUSIONER FRA EMPIRISK SKOLEFORSKNING OM MODERNE SKOLELEDELSE Professor Annette Lorentsen, lektor Søren Frimann og lektor Lone Hersted 11.30-12.30: SKOLEFORSKNING - HISTORISKE OG INTERNATIONALE PERSPEKTIVER PÅ SKOLEN Professer mso Christian Ydesen 12.30-13.30: FROKOST 13.30-14.00: INPUT FRA TILHØRERNE EFTER EN FROKOST MED DISKUSSIONER Lektor Lars Bang Jensen 14.00-14.15: PRÆSENTATION AF DEN NYE PLATFORM ”KIDS 0-18 KVALITET I DAGTILBUD OG SKOLE” Udviklingskonsulent Helle Gjerløv Møller 14.15-14.30: KAFFE/TE-PAUSE MED KAGE 14.30-14.50: ULIGHED I PRAKSIS – HVORDAN OPSTÅR ULIGHED I EN LIGE FOLKESKOLE? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? Phd.-studerende Ida Spangsberg Hansen 14.50-15.15: OPBYGGELSE AF EN DATAKULTUR I SKOLEREGI Ph.d.- studerende Nanna Limskov Stærk Christiansen 15.15 -15.30: AFRUNDING OG TAK FOR I DAG Professor Annette Lorentsen STED: AALBORG UNIVERSITET, KROGHSTRÆDE 3, 9220 AALBORG ØST LOKALE: AUDITORIET

Start dato: 25. november 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/22qk6
Pris: 656 kr. (inkl. moms) ved tilmelding inden 8. november. Herefter er 870 (inkl. moms))

Oprettet: 24. september 2019