Seminar med professor Thomas Nordahl

Seminar med professor Thomas Nordahl

HVORDAN KAN VI FORSTÅ OG UDVIKLE LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES FORVENTNINGER TIL EGEN MESTRING I SKOLE OG DAGTILBUD? SÆRLIGT FOKUS V I L VÆRE PÅ DEN KOLLEKTIVE FORVENTNING T I L FÆLLES MESTRING. Lærernes og pædagogernes kollektive forventninger om mestring kan defineres som lærernes og pædagogernes fælles tro på egen evne til at mestre. Lærere og pædagoger med en stærk kollektiv forventning om mestring kendetegnes ved, at de har en fælles overbevisning om, at de sammen kan hæve niveauet for børnenes læringsudbytte både fagligt og socialt. Disse lærere og pædagoger deler for eksempel opfattelsen af, at de gennem deres pædagogiske praksis kan kompensere for forældrenes uddannelsesniveau. International forskning viser, at den kollektive forventning til egen mestring er én af de faktorer, der har absolut størst betydning for børn og unges læring og udvikling. I dette foredrag vil det blive diskuteret, hvorfor denne kollektive tro på egen mestring er så vigtig for børn og unges læring, og ikke mindst vil det blive beskrevet, hvordan der kan udvikles en sådan forventning om mestring i skoler og i dagtilbud. T I D : 2 3 . NOVEMBER 2017 KL. 14.00-16.30 STED: AALBORG UNIVERSITET, AUDITORIET, KROGHSTRÆDE 3, 9220 AALBORG Ø Deltagelse er gratis. Tilmelding senest 17. november 2017

Start dato: 23. november 2017
Hjemmeside: http://kortlink.dk/aau/rwcb
Pris: Gratis

Oprettet: 13. november 2017