Generalforsamling Thy - Mors Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d.3. marts 2020 kl. 18.00 i "Det ottekantede forsamlingshus", Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af evt. ydelser til kredsestyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg jvf. kredsens vedtægter § 8. 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Philip Lehn Brand senest den 14. februar 2020 kl. 10. Forslag sendes på plbr@dlf.org. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på choh@dlf.org senest d.28. februar 2020.

Start dato: 3. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. januar 2020