Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 18. august 2020 kl. 17.00 på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår 8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår 9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail150@dlf.org senest den 8. august 2020 kl. 1000. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail150@dlf.org eller telefon 98 80 19 33 senest den 12. august 2020. På kredsstyrelsens vegne Kirsten Tranekær Kredsformand

Start dato: 18. august 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 8. juni 2020