Generalforsamling i Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Lærerkreds, Kreds 151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl. 17.30 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftligt i hænde senest mandag den 24. februar 2020. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. På skolerne vil der blive ophængt tilmeldingslister. Andre kan tilmelde sig på kredskontoret på tlf. 98 33 60 01 eller mail 151@dlf.org senest mandag den 24. februar 2020.

Start dato: 10. marts 2020
Hjemmeside: http://www.kreds151.dk
Pris:

Oprettet: 20. januar 2020