Generalforsamling i Lærerkreds Nord 2021

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling på Hotel Viking i Sæby torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00 og med efterfølgende spisning. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsstyrelsens tema "Den gode skole" til debat 3. Regnskaber 4. Indkomne forslag 5. Budget, fastsættelse af kontingent 6. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår 7. Eventuelt

Start dato: 19. august 2021
Hjemmeside: http://www.laererkredsnord.dk/nyheder/2021/juni/generalforsamling-2021
Pris: 0

Oprettet: 18. juni 2021