Generalforsamling i Himmerlands Lærerkreds

Himmerlands Lærerkreds, kreds 152, indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 17 i Messecenter Vesthimmerland, Auditoriet, Aars. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret, Løgstørvej 14 a, 9600 Aars, skriftligt i hænde senest den 26. februar 2020 kl. 9. Kredsstyrelsen

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 24. januar 2020