Generalforsamling i Himmerlands Lærerkreds

Himmerlands Lærerkreds, kreds 152, indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 kl. 17 i Messecenter Vesthimmerland, Auditoriet, Aars. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret, Løgstørvej 14 A, 9600 Aars, skriftligt i hænde senest den 28. februar kl. 9. Kredsstyrelsen

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. januar 2018