Generalforsamling 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17.00 på Hotel Phønix, Bredgade 17, Brønderslev Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår 8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår 9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail150@dlf.org senest den 2. marts 2022 kl. 1000. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail150@dlf.org eller telefon 98 80 19 33 senest den 28. februar 2022. På kredsstyrelsens vegne Kirsten Tranekær Kredsformand

Start dato: 8. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 5. januar 2022