AKTUELLE UDFORDRINGER I PÆDAGOGISK LEDELSESUDVIKLING

AKTUELLE UDFORDRINGER I PÆDAGOGISK LEDELSESUDVIKLING

ARBEJDER DU MED SKOLELEDELSE ELLER UNDERVISNING – OG ER DU INTERESSERET I PÆDAGOGISK LEDELSE I TEORI OG PRAKSIS? Så inviterer vi til åbent fyraftensmøde, hvor Aalborg Universitets forskergruppe inden for pædagogisk ledelse præsenterer ny forskning. Forskergruppen står stærkt inden for pædagogisk ledelse i både dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser. Ved dette fyraftensmøde diskuterer vi, hvilke udfordringer skolen og den enkelte leder møder som følge af reformer og politiske ønsker om bedre ledelse tættere på undervisningen. Fælles for reformerne på alle niveauer er et stigende fokus på ledelse og et ønske om, at ledelsen skal beskæftige sig mere med kerneydelsen – læring, trivsel og dannelse. Samtidig har regeringens ledelseskommission netop fremlagt en række anbefalinger til bedre ledelse i offentlige institutioner, herunder pædagogiske institutioner. Vi ser på, hvordan reformimplementering og ledelseskommissionens anbefalinger spiller sammen, og vi belyser et eksempel på, at lederne kommer tættere på kerneydelsen gennem arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, PLF. Vi vil dels diskutere de ledelsesmæssige udfordringer, det giver at iværksætte PLF blandt lærerne, dels vil vi præsentere potentialer i at bruge tankesættet bag professionelle læringsfællesskaber over for ledelsesteamet selv

Start dato: 12. november 2018
Hjemmeside: http://kortlink.dk/v84y
Pris: Gratis

Oprettet: 2. oktober 2018