Kommende arrangementer i Region Nordjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling Thy - Mors Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d.3. marts 2020 kl. 18.00 i "Det ottekantede forsamlingshus", Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af evt. ydelser til kredsestyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg jvf. kredsens vedtægter § 8. 9. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Philip Lehn Brand senest den 14. februar 2020 kl. 10. Forslag sendes på plbr@dlf.org. Tilmelding til generalforsamlingen kan ske via din tillidsrepræsentant eller direkte til kredskontoret på choh@dlf.org senest d.28. februar 2020.

Start dato: 3. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. januar 2020

Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 17.00 på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår 8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår 9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail150@dlf.org senest den 2. marts 2020 kl. 10. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail150@dlf.org eller telefon 98 80 19 33 senest den 2. marts 2020.

Start dato: 12. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 28. december 2019

Generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 Torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.30 på Tradium, Vester Alle 26, Randers C. Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Valg jf. §8 i vedtægterne 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 5. marts 2020. I løbet af generalforsamlingen vil der være en pause med spisning. Tilmelding via tillidsrepræsentanten eller til Kredskontoret senest mandag den 9. marts 2020. Kredsstyrelsen

Start dato: 19. marts 2020
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris: 0,00

Oprettet: 7. januar 2020