Kommende arrangementer i Region Nordjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Thy-Mors Lærerkreds - Kreds 145

Ordinær generalforsamling og Borgmesterkandidat topmøde. Thy-Mors Lærerkreds indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 kl. 18.00 i ”Det ottekantede forsamlingshus”, Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Foreløbig dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Fastsættelse af forretningsorden. 3. Beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Regnskab. 6. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til eventuel lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Eventuelt. Den ordinære generalforsamling begynder kl. 18.00 med valg af dirigent og fastsættelse af forretningsordenen, hvorefter generalforsamlingen suspenderes, for at gøre plads til Borgmesterkandidat topmødet. Efter borgmesterkandidattopmødet genoptages generalforsamlingen. Borgmesterkandidater fra begge kommuner vil præsentere sig selv og deres visioner og politikker for den lokale folkeskole. Der vil være tid til spørgsmål og dialog med kandidaterne. Regnskab for kredsen og for Særlig Fond, samt forslag til budget og kontingent fremgår af kredsbladet, som bliver udsendt elektronisk. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et traktement. Tilmelding til kredskontoret senest torsdag den 2. marts 2017, på e-mail: 145@dlf.org eller tlf.: 97925222. Kredsstyrelsen

Start dato: 7. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 26. januar 2017

Skriftlige produktioner med adgang til internettet.

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer dette kursus. Tid: 14:00 – 17:00 Sted: AARHUS EFTERSKOLE, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg. Tilmeldingsfrist: 31.01.2017. Instruktør: Mathilde Nygaard Beck. Hent kursusprogram og meld dig til på www.tysklaerer.dk

Start dato: 8. marts 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 3. januar 2017

Generalforsamling i Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Lærerkreds, kreds 151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17.30 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftlig i hænde senest fredag den 24. februar 2017. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. På skolerne vil der blive ophængt tilmeldingslister. Andre kan tilmelde sig på kredskontoret på tlf. 98 33 60 01 senest tirsdag den 28. februar 2017.

Start dato: 14. marts 2017
Hjemmeside: http://www.kreds151.dk
Pris:

Oprettet: 17. januar 2017

Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds

Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. marts 2017 kl. 17.00 på Restaurant Hedelund, Nørregade 41, 9700 Brønderslev. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse kredskontingent for følgende kalenderår 8. Udpegning af eksterne revisor for følgende kalenderår 9. Valg jf. kredsens vedtægter § 9 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail 150@dlf.org senest den 4. marts 2017 kl. 10.00. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail 150@dlf.org eller telefon 98801933 senest den 8. marts 2017.

Start dato: 14. marts 2017
Hjemmeside: http://www.dlfkreds150.dk
Pris: 0

Oprettet: 18. januar 2017

Generalforsamling i Himmerlands Lærerkreds

Himmerlands Lærerkreds, kreds 152, indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 17 i Messecenter Vesthimmerland, Hal 2, Aars. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret, Løgstørvej 14 A, 9600 Aars, skriftligt i hænde senest den 1. marts kl. 9. Kredsstyrelsen

Start dato: 15. marts 2017
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 20. januar 2017

Generalforsamling og medlemsfest i Lærerkreds Nord

Lærerkreds Nord indkalder til ordinær generalforsamling med fokus på ”den involverende fagforening” og fælles drøftelse af, hvordan vi styrker fællesskabet på arbejdspladsen og i kredsen. Efter generalforsamlingen er der medlemsfest med fælles spisning og livemusik med Petrols. FORELØBIG DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskaber. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen. 6. Budget, fastsættelse af kontingent. 7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår. 8. Eventuelt. Forslag, der ønskes på generalforsamlingens dagsorden, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Lars Busk Hansen, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring senest mandag den 13. marts. BUSKØRSEL: Der arrangeres buskørsel fra Hirtshals over Hjørring/Sindal samt fra Sæby via Frederikshavn Banegård til Knivholt. TILMELDING til spisning/buskørsel skal ske til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest tirsdag den 14. marts.

Start dato: 24. marts 2017
Hjemmeside: http://www.laererkredsnord.dk/medlem/medlemsaktiviteter/generalforsamling-2017
Pris:

Oprettet: 3. februar 2017

Fri for Mobberi Instruktørkursus for Skole/SFO

ARBEJDER DU MED FRI FOR MOBBERI? Tag med på instruktørkursus for skole/SFO og få en grundig indføring i mobningens mekanismer, Fri for Mobberi-materialerne og i de forskellige redskaber i kufferten. Instruktørkurset varer hele dagen og koster 720 kr. ekskl. moms (og inkl. forplejning).

Start dato: 5. april 2017
Hjemmeside: http://friformobberi.companized.com/
Pris: 720,00

Oprettet: 21. november 2016

Østerskovs internationale læringsrollespils konference

Gennem oplæg og workshops vil denne konference give deltagerne de nødvendige redskaber og viden til selv at kunne kaste sig over at designe og afholde læringsrollespil. I løbet af konferencen vil deltagerne får mulighed for selv at spille med i udvalgte læringsrollespil, hører oplæg om forskellige metoder og tilgange til at designe læringsrollespil, få præsenteret forskellige konkrete eksempler på læringsrollespil til forskellige målgrupper, endelig vil der også være workshops, hvor deltagerne får mulighed for at udvikle deres egne læringsrollespil til netop deres behov. Folkene bag oplæg og workshops vil være undervisere på Østerskov Efterskole, en skole som underviser udelukkende via læringsrollespil, samt eksperter og praktikerer fra Danmark, Skandinaiven og resten af verden. Konferencen vil derfor også være en mulighed for at udvide og styrke sit netværk med andre, der arbejder med eller er interesseret i læringsrollespil fra ind og udland.

Start dato: 10. april 2017
Slut dato: 11. april 2017
Hjemmeside: http://osterskov.dk/arrangementer/konference-i-laeringsrollespil/
Pris: Tilgår

Oprettet: 6. juni 2016

Udlandskursus Berlin 2017

TYSKlærerforeningen for Grundskolen arrangerer en pædagogisk udviklingstur til Berlin. Rejseledere: Flemming Nygaard og Peter Bruhn Jepsen. Hent det spændende kursusprogram og meld dig til på www. tysklaerer.dk. Deadline for tilmelding den 15. marts 2017.

Start dato: 7. september 2017
Slut dato: 10. september 2017
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 3.500

Oprettet: 3. januar 2017