Kommende arrangementer i Region Nordjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling - Kreds 145

Ordinær valggeneralforsamling. Thy-Mors Lærerkreds indkalder hermed til ordinær valggeneralforsamling tirsdag den 6. marts 2018 kl. 18.00 i ”Det ottekantede Forsamlingshus”, Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev. Foreløbig dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Fastsættelse af forretningsorden. Generalforsamlingen suspenderes mellem pkt. 2 og pkt. 3 for at gøre plads til oplæg vedr. OK 18 v. Gordon Ørskov Madsen hovedstyrelsesmedlem DLF og formand for overenskomstudvalget. Efter OK 18 oplæg genoptages generalforsamlingen med pkt. 3. 3. Beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Regnskab. 6. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til eventuel, lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent. 8. Valg jf. § 8 i vedtægterne. 9. Eventuelt. Regnskab for Thy-Mors Lærerkreds og Særlig Fond udsendes elektronisk, sammen med Kredsbladet, hvoraf forslag til budget og kontingent fremgår. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være et traktement. Tilmelding til kredskontoret senest torsdag den 1. marts 2018, på - e-mail: 145@dlf.org eller - tlf.: 97925222. Kredsstyrelsen

Start dato: 6. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. februar 2018

Generalforsamling i Mariagerfjord Lærerkreds

Mariagerfjord Lærerkreds, kreds 151 indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17.30 på Madkontoret, Majsmarken 1 (Cemtec), 9500 Hobro. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret skriftlig i hænde senest fredag den 23. februar 2018. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. På skolerne vil der blive ophængt tilmeldingslister. Andre kan tilmelde sig på kredskontoret på tlf. 98 33 60 01 senest torsdag den 1. marts 2018.

Start dato: 13. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. januar 2018

Generalforsamling i Midtvendsyssel Lærerkreds, kreds 150

Generalforsamling Midtvendsyssel Lærerkreds Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17.00 på Restaurant Hedelund, Nørregade 41, 9700 Brønderslev. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse kredskontingent for følgende kalenderår 8. Udpegning af eksterne revisor for følgende kalenderår 9. Valg jf. kredsens vedtægter § 9 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail 150@dlf.org senest den 3. marts 2018 kl. 10.00. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail 150@dlf.org eller telefon 98801933 senest den 7. marts 2018.

Start dato: 13. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 26. januar 2018

Generalforsamling i Himmerlands Lærerkreds

Himmerlands Lærerkreds, kreds 152, indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2018 kl. 17 i Messecenter Vesthimmerland, Auditoriet, Aars. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være kredskontoret, Løgstørvej 14 A, 9600 Aars, skriftligt i hænde senest den 28. februar kl. 9. Kredsstyrelsen

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 19. januar 2018

Generalforsamling 2018, Lærerkreds Nord

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 17:30 på Hotel Viking i Sæby. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskaber 4. Indkomne forslag: Kredsstyrelsen indstiller ændringer til kredsens vedtægter vedr. valg af suppleanter til kredsstyrelsen. 5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn mv. for ansatte i kredsen. 6. Budget, fastsættelse af kontingent 7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår 8. Valg af formand, kredsstyrelse, suppleanter samt kritiske revisorer. 9. Evt. Under stemmeoptællingen til valgene gennemføres der en medlemsinddragende debat om foreningens arbejde med folkeskoleidealet. Tilmelding til spisning/buskørsel skal ske til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98923688 eller 159@dlf.org senest onsdag den 7. marts.

Start dato: 22. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. februar 2018