Kommende arrangementer i Region Nordjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling og medlemsfest i Lærerkreds Nord

Generalforsamling og medlemsfest i Lærerkreds Nord Lærerkreds Nord inviterer medlemmerne til generalforsamling fredag d. 22/3 2019 https://backend.folkeskolen.dk/Images/620/350/5/5/dabb3855-793e-4ebf-a9cf-af277de0c4a1-jpg Fredag den 22. marts 2019 afholder Lærerkreds Nord generalforsamling med efterfølgende medlemsfest på UCN i Hjørring. Foreløbig dagsorden er som følger: Valg af dirigent Beretning Regnskaber Indkomne forslag Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, eventuel fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen Budget, fastsættelse af kontingent Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår Eventuelt Forslag til punkter til den endelige dagsorden skal foreligge skriftligt hos Lærerkreds Nord senest den 12 marts 2019. Forslag skal sendes til 159@dlf.org Endelig dagsorden offentliggøres på denne hjemmeside senest den 15. marts 2019. Generalforsamlingen finder i år sted på UCN i Hjørring. Efter generalforsamlingen vil der være spisning, underholdning og mulighed for hyggeligt samvær med kollegaer. Nærmere information om, tilmelding bus o.l. følger.

Start dato: 22. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. januar 2019

SAMSKABELSE OG KAPACITETSOPBYGNING

FAGLIG EFTERMIDDAG OM SAMSKABELSE OG KAPACITETS - OPBYGNING OG INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN ”MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERING I OFFENTLIG KAPACITETSOPBYGNING OG SAMSKABELSE” ”Kapacitetsopbygning eller Capacity Building kan defineres som ’enhver handling, der medvirker til at forbedre individers, organisationers eller systemers evne til at nå egne mål.’ Organisationen skal understøtte sine medarbejdere i at forbedre evnen til at nå målet om høj faglig kvalitet og effekt i forhold til ressourceforbruget. Samtidig skal borgerne og brugerne - hvad enten disse er patienter, elever, arbejdsledige eller på anden måde i en livssituation, der knytter dem til det offentlige - understøttes i at nå egne mål.” - Professor Hanne Kathrine Krogstrup. PROGRAM 15.00-15.15 Velkomst Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.15-15.45 Når vaner og rutiner er hindringer for forandring Alle organisationer danner institutionelle ordener som kan fungere som barrierer for forandring. Hvordan dannes institutionelle ordener egentlig og hvilke ”sandheder” gælder i organisationer? Med udgangspunkt i bogen ’Immunity to change’ præsenteres en metode som kan anvendes til at udfordre eksisterende vaner og rutiner (institutionelle ordener) på det individuelle og gruppe/team niveau. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 15.45-16.15 Samskabelse er sat på dagsordenen: Hvor kommer begrebet fra, og hvad er de professionelles rolle i samskabelsesprocessen? Samskabelse er en del af en meget bredere styringstrend der i flere sammenhænge ses som et alternativ til New Public Management; denne styringstrend kaldes Collaborative Governance og rummer mange varianter af samskabelsesprocesser og metoder. Disse introduceres ligesom der ses nærmere på offentlige medarbejderes rolle i samskabelse som metode til kvalificering af velfærdsstatslige ydelser. Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.15-16.45 Hvordan dannes en evalueringskultur i praksis? Der er i stigende grad krav om evaluering og etablering af en evalueringskultur i offentlige organisationer. Oplægget indledes med at definere begrebet programevaluering og herefter introduceres begrebet opbygning af evalueringskapacitet som grundlag for etableringen af en evalueringskultur. Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Institut for Læring & Filosofi, AAU. 16.45-17.15 Introduktion til MOKS-uddannelsen. Som følge af en kontinuerlig udbredelse af organisationsopskriften ’samskabelse’ er der et øget behov for viden om effektfulde samskabelsesprocesser. MOKS-uddannelsen som blev etableret i 2018 søger at efterkomme den stigende efterspørgsel af viden om ledelse af samskabelsesprocesser og opbygningen af den organisatoriske kapacitet hertil. Uddannelsens formål, mål, undervisningsmetoder og indhold præsenteres. Professor Hanne Kathrine Krogstrup og Lektor Jacob Brix, Institut for Læring & Filosofi, AAU.

Start dato: 27. marts 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/wndg
Pris: Gratis

Oprettet: 23. januar 2019

generalforsamling

Den faglige forening Håndværk og Design indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 27. april kl. 15-17 på Design-og Håndværksefterskolen i Skjern. Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter konferencen Vide rammer - eksemplariske eksempler til H&D undervisningen.

Start dato: 27. marts 2019
Hjemmeside: http://www.håndværkogdesign.dk
Pris:

Oprettet: 10. marts 2019

INFORMATIONSMØDE - MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

INFORMATIONSMØDE Kom til informationsmøde for Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse (MPL) og mød uddannelsens faglige leder Dorte Ågård, som sammen med lektor Nanna Friche vil fortælle om uddannelsens opbygning og indhold. Kom og bliv klogere på uddannelsens perspektiver og relevans i forhold til dit eget arbejdsområde og find ud af, hvordan MPL kan være med til at udvikle både dig selv og din organisation. Mød derudover masterstuderende René Gregersen, som vil fortælle om sine oplevelser med MPL. Han er 44 år, skoleleder på Brovst Skole i Jammerbugt Kommune. Han har været leder på Brovst Skole i 10 år – 3 år som viceskoleleder og snart 7 år som skoleleder. ”Jeg har valgt at læse Master i pædagogisk ledelse, fordi jeg er optaget af, hvordan jeg som leder kan medvirke til at skabe og understøtte de bedst mulige rammer for den enkelte elevs læring. Denne opgave kræver, i min optik, ledelse, der har den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden, samt er i stand til at anlægge et kritisk blik på mængden af tiltag og påvirkninger, som kontinuerligt rammer folkeskolen. Jeg oplever, at jeg via min uddannelse, er blevet præsenteret for relevant teori og nyeste forskning i forhold til ledelse og pædagogik, som har gjort mig mere kvalificeret til at analysere og facilitere den pædagogiske og didaktiske praksis. Dette skyldes i høj grad, at den præsenterede teori og forskning knyttes til de studerendes praksis.”

Start dato: 1. april 2019
Hjemmeside: http://kortlink.dk/aau/wyvp
Pris: Gratis

Oprettet: 22. februar 2019