Kommende arrangementer i Region Nordjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Generalforsamling i Lærerkreds Nord 2021

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling på Hotel Viking i Sæby torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00 og med efterfølgende spisning. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsstyrelsens tema "Den gode skole" til debat 3. Regnskaber 4. Indkomne forslag 5. Budget, fastsættelse af kontingent 6. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår 7. Eventuelt

Start dato: 19. august 2021
Hjemmeside: http://www.laererkredsnord.dk/nyheder/2021/juni/generalforsamling-2021
Pris: 0

Oprettet: 18. juni 2021

DR's gratis undervisningstilbud 'I Sandhedens Tjeneste'

DR inviterer alle landets elever fra 8.-10. klasse til vores gratis undervisningstilbud 'I Sandhedens Tjeneste' torsdag den 23. september kl. 09:30-11:00. Tilbuddet afvikles som et stort virtuelt nyhedsshow, hvor vores værter guider eleverne gennem et interaktivt event, der sætter fokus på digital dannelse. Eventet har til formål at give eleverne konkrete værktøjer, som de kan anvende i mødet med den daglige nyheds- og informationsstrøm og dermed blive mere kildekritiske nyhedsbrugere. Projektet kan inddrages i dansk- og samfundsfagsundervisningen. Eleverne skal i løbet af eventet prøve kræfter med nogle af de overvejelser, som journalister dagligt gør sig om etik, relevans og troværdighed, når der udvælges og bringes nyheder hos DR. Gennem afstemninger skal eleverne blandt andet tage stilling til, hvilke informationer og billeder de vil vise for befolkningen, hvilke kilder de vil stole på, og de skal forsøge at skelne mellem sande og falske informationer. Derudover får eleverne et unikt indblik i DR’s nyhedsproduktion. Tilmelding er nødvendig foretages af de enkelte lærere på http://ist2021.eventbrite.com/. Eventuelle spørgsmål kan rettes til DR på ist@dr.dk

Start dato: 23. september 2021
Hjemmeside: http://www.dr.dk/skole/dansk/udskoling/tilmeld-din-klasse-til-i-sandhedens-tjeneste-det-store-virtuelle-nyhedsshow
Pris:

Oprettet: 17. juni 2021

TLFG generalforsamling 2021

Varsling af ordinær generalforsamling i TLFG, 27. november 2021 kl. 12:40-14:00, BILDUNGSSTÄTTE KNIVSBERG, Haderslevvej 484, 6230 Rødekro. Tilmelding for medlemmer via info@tysklaerer.dk. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Start dato: 27. november 2021
Hjemmeside: http://www.tysklaerer.dk
Pris: 0

Oprettet: 3. juni 2021