Kommende arrangementer i Region Nordjylland

For at du kan oprette arrangementer, kræver det at du har en profil og er logget ind.

OPRET PROFIL

Når børn sørger

Du sidder med et barn, der har mistet og du forsøger at trøste (og det hjælper ikke) - eller du forsøger at distrahere (og det hjælper heller ikke) - og du aner ikke, hvad du skal sige for at barnet får det bedre. I dette webinar får du gode råd til at håndtere de situationer, så børnene ikke føler sig yderligere forkerte.

Start dato: 27. januar 2022
Hjemmeside: http://mailchi.mp/29cda8bc75df/nrbrnsrger270122
Pris: 0

Oprettet: 15. januar 2022

Generalforsamling kreds 145

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Thy-Mors Lærerkreds d.8. marts kl. 17.30 i det Ottekantede Forsamlingshus i Øster Jølby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, som ønskes på dagsorden skal foreligge skrifteligt hos formanden senest d.22.2.22. Tilmelding sker via TR eller direkte til kredsen på mail 145@dlf.org senest d.3.3.22

Start dato: 8. marts 2022
Hjemmeside: http://145@dlf.org
Pris:

Oprettet: 4. januar 2022

Generalforsamling 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17.00 på Hotel Phønix, Bredgade 17, Brønderslev Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskaber 5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter og evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer 7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for følgende kalenderår 8. Udpegning af ekstern revisor for følgende kalenderår 9. Valg jvf. kredsens vedtægter § 9 10. Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Kirsten Tranekær, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, 9700 Brønderslev, mail150@dlf.org senest den 2. marts 2022 kl. 1000. Efter generalforsamlingen er der middag og kollegialt samvær. Af hensyn til middagen bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret, mail150@dlf.org eller telefon 98 80 19 33 senest den 28. februar 2022. På kredsstyrelsens vegne Kirsten Tranekær Kredsformand

Start dato: 8. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 5. januar 2022