Vestjysk Lærerforening kreds 127, Pensionistforeningen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling Tirsdag 20. februar kl. 10.00 – ca 14.00 Afholdes i Apollon, Anlægsvej 4, 7600 Struer. NB. Der er 3 timers parkering i det meste af Struer by, mens der på havnen er fri parkering. Vi begynder med kaffe/te og rundstykker, hvorefter vi afholder generalforsamling. Den endelige dagsorden er: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskabet - herunder orientering om budgettet. 5. Indstilling om kontingent for fraktion 4 til kreds 127. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Jf. § 3. På valg til bestyrelsen er: Arne Thorgaard (villig til genvalg), Monika Stabel (modtager ikke genvalg) og Henrik Bülow (modtager ikke genvalg) 8. Eventuelt. Endelig dagsorden kan også ses på hjemmesiden en uge før. Efter generalforsamlingen bliver der serveret en let frokost med tilhørende drikkevarer. Herefter bliver der tilbudt en filmforevisning, hvis titel vil blive offentliggjort senere, dels via mail og dels på hjemmesiden. Ægtefæller/ledsagere, der ikke er medlem, kan deltage i arrangementet, bortset fra generalforsamlingen, og betalingen er kr. 75,-. Medlemmer har gratis adgang.

Start dato: 20. februar 2018
Hjemmeside: http://www.dlf127.dk
Pris:

Oprettet: 24. januar 2018