Vestjysk Lærerforening kreds 127, Pensionistforeningen

Tirsdag den 22. og onsdag den 30. august. Udflugt til Ålborg. I år går udflugten til Ålborg. Vanen tro starter bussen fra Lemvig og kører over Struer til Holstebro. Vi besøger først Folkekirkens Hus, hvor husets leder, Henrik Thorngaard, vil fortælle om stedet og forestå rundvisning. Dernæst vil vi spise en lækker frokost, hvorefter turen går videre til Budolfi kirke. Her bliver vi modtaget af Jørgen Orlin, som vil være vores guide og fortælle om kirken. Efter dette er re-sten af tiden indtil afgang fra Ålborg kl. 17.15 til fri disposition. Så går turen videre til St. Binderup Kro, hvor vi vil indtage vores aftensmad. Se den mere udførlige beskrivelse i følgebrevet eller på hjemmesiden www.dlf127.dk Pris: 400 kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke medlemmer. Max. antal: 57 personer pr. tur. Tilmelding og betaling til kredskontoret fra 9. juni og senest 11. august. NB: Husk at angive påstigningssted. Kredskontoret er lukket fra 30. juni til og med 5. august!!

Start dato: 22. august 2017
Hjemmeside: http://www.dlf127.dk
Pris: 400 kr.

Oprettet: 14. juni 2017