UDSAT PÅ UBESTEMT TID ! ! Generalforsamling i Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling

UDSAT PÅ UBESTEMT TID !! Generalforsamling i Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling Ordinær generalforsamling afholdes d. 23. februar 2021 i Apollon, Anlægsvej 4, 7600 Struer. Vi begynder med kaffe/te og rundstykker kl. 10:00, hvorefter vi afholder generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskabet - herunder orientering om budgettet. 5. Indstilling om kontingent for fraktion 4 til kreds 127. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Jf. § 3. 8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen bydes der på en let frokost samt øl eller vand. Herefter bliver der tilbudt en filmforevisning i Apollon. Titlen på filmen vil blive offentliggjort senere, dels via mail og dels på hjemmesiden. Ægtefæller/ledsagere, der ikke er medlem, kan deltage i arrangementet, bortset fra generalforsamlingen. Betalingen er kr. 75,-. Medlemmer har gratis adgang. Tilmelding og betaling til kredskontoret fra mandag den 25. januar og senest tirsdag den 9. februar. Husk at angive om filmforevisning ønskes. Corona-situationen kan gøre det nødvendigt at ændre i programmet. Eventuelle ændringer vil blive annonceret på Vestjysk Lærerforenings hjemmeside www.dlf127.dk .

Start dato: 23. februar 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. december 2020