TrygFondens Børneforskningscenters skolekonference

TrygFondens Børneforskningscenters skolekonference

Formålet med konferencen er at bidrage til, at den nyeste forskning kommer danske skoleelever til gavn. Vi lægger derfor vægt på at præsentere viden og resultater, som er praktisk anvendelige i undervisningen i folkeskolen. Deltagerne kan vælge mellem oplæg inden for to forskellige spor, nemlig dels indsatser, der kan styrke elevernes sprog- og læsekompetencer, og dels indsatser, der gavner udsatte elevers trivsel, faglighed og reducerer deres fravær.

Start dato: 27. september 2018
Hjemmeside: http://childresearch.au.dk/arrangementer/vis/artikel/trygfondens-boerneforskningscenters-skolekonference/
Pris: 400 kroner (350 kroner ved tilmelding senest den 27. august)

Oprettet: 2. juli 2018