Silkeborg Lærerforening holder generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 3. september 2020 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af kredsstyrelse 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg, 132@dlf.org) senest den 20. august 2020. Endelig dagsorden udsendes til skolerne den 28. august 2020.

Start dato: 3. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 23. juni 2020