Silkeborg Lærerforening afholder generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts 2020 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Vedtægtsændringer 6. Indkomne forslag 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg til kredsstyrelsen 9. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 28. februar 2020.

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://www.silkeborglaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 10. januar 2020