Silkeborg Lærerforening afholder generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2019 på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af mødets forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Indkomne forslag 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge hos kredsformanden (Silkeborg Lærerforening, Hostrupsgade 39, 3., Silkeborg) senest den 1. marts 2019.

Start dato: 15. marts 2019
Hjemmeside: http://www.silkeborglaererforening.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2019