Så er rammen sat - eksemplariske forløb til H&D-undervisningen

Så er rammen sat - eksemplariske forløb til H&D-undervisningen

Det er med stor glæde, at den nydannede faglige forening for Håndværk og Design, allerede nu kan indbyde til den første Årskonference for alle undervisere i det nye håndværksfag Håndværk og Design. Konferencen foregår over to forrygende aprildage, i landets bedste Håndværk og Design værksteder, med et inspirerende program udført af de mest kompetente instruktører og foredragsholdere. Med titlen; ”Så er rammen sat - eksemplariske forløb til H&D-undervisningen” indbydes Du og dine kollegaer til, at afprøve et eksemplarisk H&D-forløb, hvor vi inddrager en nyerhvervet teknik i løsningen af en stillet designopgave. Derfor er kursusdelen opbygget eksemplarisk for faget over læsten; Nyt fagligt input i en workshop, efterfulgt af en fællesstillet designopgave, løst i grupper via en hel designproces i skitseringsværkstedet ”designarenaen” og i fag-værkstederne med produktfremstilling og evaluering. Med inspirationsforedraget; Kreative børn og den målstyrede undervisning? ved professor Lene Tanggaard, kan du ikke undgå, at blive topmotiveret for dit eget virke i det nye fag, og søge eftertænksomme samtaler og sparring med dine kollegaer i det faglige fællesskab. Så bliv klar på det nye fags ståsted og didaktik, med indblik i 8 forskellige håndværksområder, og ikke mindst, super parat til at udvikle de næste forløb i egen undervisning på en ny og kompetent facon.

Start dato: 21. april 2017
Slut dato: 22. april 2017
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/side/s%C3%A5-er-rammen-sat
Pris: 1900 kr for medlemmer

Oprettet: 24. januar 2017