Ordinær generalforsamling i Horsens Lærerforening

Horsens Lærerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, onsdag den 1. juni 2020, kl. 17.30 på Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, Horsens. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde eller på mail 110@dlf.org senest søndag den 21. juni. Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest onsdag den 24. juni.

Start dato: 1. juli 2020
Hjemmeside: http://dlfhorsens.dk
Pris:

Oprettet: 10. juni 2020