Karaktergivning i folkeskolen

Karaktergivning i folkeskolen Få et fælles sprog og fokus på kvalitet i karaktergivning v. Klaus Fink Torsdag den 6. december kl. 13:45 - 17:00 på Lundgårdskolen, Tjørring (7400 Herning). Vi tilbyder et kursus, der indeholder: Modul1: kl. 14-15: Alle overbygningslærere  Hvilke formelle regler er der til karaktergivning?  Hvilke elementer kan indgå i bedømmelsesgrundlaget for en karakter? Og hvilke kan ikke? Absolut karaktergivning og relativ karaktergivning. Hvordan kan den løbende evaluering bruges til karaktergivning?  7-trinsskalaen – hvorfor det?  Forbindelsen mellem Fælles Mål og karaktergivning  Hvordan skal og kan karakterbekendtgørelsen og de vejledende karakter-beskrivelser bruges til karaktergivning?  Hvad gør vi med elever, der forsømmer meget og ikke afleverer? Modul 2: kl. 15-17: Matematiklærere Hvad siger prøvebekendtgørelsen og de vejledende karakterbeskrivelser om de tre dele af faget: ”Matematik uden hjælpemidler”, ”Matematik med hjælpemidler” og ”Mundtlig matematik” Hvordan kobles Fælles Mål, den løbende evaluering, prøvebekendtgørelsen, vurderingskriterierne og de vejledende karakterbeskrivelser sammen til en fair og retvisende bedømmelse? Bedømmelse af elevernes præstationer i hverdagen, herunder ”Matematik uden hjælpemidler”, ”Skriftligt arbejde” (opgaveløsning, projektarbejde og matematikrapporter) samt ”Mundtligt arbejde med problemløsning og fremlæggelser”. Hvilke undervisningssituationer kan skabe grundlag for en bedømmelse, der både kan bruges til feedback og til standpunktskarakterer på en enkel måde. Pris for modul 1: 200 kr. Pris for modul 1 +2: Medlemspris 200 kr. Ikke-medlem 500 kr. Der er kaffe og kage med i prisen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, kreds 4 Tilmelding senest den 30. november til: tina.vrensted.ritter@skolekom.dk

Start dato: 6. december 2018
Hjemmeside:
Pris: 200-500

Oprettet: 2. oktober 2018