Inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud

I maj 2016 gav ekspertgruppen for inklusionseftersynet en række anbefalinger til kommuner om, hvordan man kan arbejde med at styrke inklusion i skolen. Denne konference giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med at omsætte anbefalingerne til udvikling af inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole indenfor fem temaer: Fysiske rammer og rum – Forældresamarbejde – Børneinddragelse - Samarbejde med lokalsamfund - Varieret skoledag

Start dato: 27. november 2018
Hjemmeside: http://ucc.dk/aktuelt/konferencer/inkluderende-laeringsmiljoer-i-skole-og-dagtilbud-aarhus
Pris: 150 kr.

Oprettet: 27. august 2018