Hvad skal vi med skolen?

Randers Kommune har lavet et dynamisk samarbejdsdokument “Dygtige sammen” – om læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Vi vil gerne invitere jer til at debattere, hvordan dette kan forstås i en dannelsesmæssig sammenhæng – at være dygtig, at være sammen og at være dygtige sammen. Aftenen indledes med et oplæg fra hver af vores tre oplægsholdere, hvor de ud fra hver deres perspektiv og ståsted vil sætte debatten i gang. For at få mange stemmer i spil i debatten inviteres lærere, ledere, politikere, skolebestyrelser og skoletjenester bredt i hhv. Randers, Favrskov og Hobro-Mariager til lokal konference i Randers. Den finder sted Tirsdag d. 30. maj kl. 19.00-21.30 i Store sal i Kulturhuset Stemannsgade 2, 8900 Randers. Oplæg Biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen Skoleleder ved Lisbjergskolen Martin Appel Loft Medstifter af Sager der samler Kristin Birkeland (http://sagerdersamler.dk/ - en forening med fokus på mere samarbejde på tværs og løsninger, der kommer nedefra, samt at være aktivt medskabende i udviklingen af vores samfund)

Start dato: 30. maj 2017
Hjemmeside: http://dlfranders.dk/nyheder/1328-hvad-skal-vi-med-skolen-invitation
Pris: 0

Oprettet: 11. maj 2017