Generalforsamling Viborg Lærerkreds (kreds 140)

Generalforsamling Viborg Lærerkreds (kreds 140)

Generalforsamling i Viborg Lærerkreds torsdag den 11. marts 2021 Viborg Lærerkreds (kreds 140) indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2021 kl. 16.15. Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen foregår virtuelt som følge af Covid-19. Nærmere omkring det praktiske – herunder tilmelding - følger. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på 140@dlf.org senest mandag den 1. marts 2021 kl. 08.00. En oversigt over det reviderede regnskab for 2020 samt kredsstyrelsens forslag til budget 2021 og forslag til kredskontingent vil sammen med den endelige dagsorden blive udsendt til alle medlemmer senest 5 hverdage før generalforsamlingen. Samme info vil desuden kunne tilgås via kredsens hjemme- og Facebookside. Vel mødt! Venlig hilsen Kredsstyrelsen, Viborg Lærerkreds

Start dato: 11. marts 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 1. februar 2021