Generalforsamling Kreds 116 (Hedensted Lærerkreds)

Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag den 14. marts 2018 kl. 17.30 Hedensted Sognegård, Hedensted Foreløbig dagsorden. 1. Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskaber. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til ansatte i kredsen. 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende år. 7. Valg jævnfør §9 8. Eventuelt. Kredsformand Ole Bjerre Martinussen Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal foreligge skriftligt hos Kredsformanden, Niels Espesvej 10, 8722 Hedensted senest onsdag den 28. februar 2018 – 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Start dato: 14. marts 2018
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 11. januar 2018