Generalforsamling iDanmarks Matematiklærerforening kreds 5

Generalforsamling iDanmarks Matematiklærerforening kreds 5

Generalforsamling i Danmarks Matematiklærerforening Kreds 5 Onsdag d. 25.oktober 2017 kl. 19.00 Skovvangskolen Skovvangsvej 150 8200 Aarhus N Foreløbig dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra kredsforeningen og landsforeningen 3 Regnskab og budget 4 Bestyrelsens forslag til næste års kontingent 5 Indkomne forslag Forslag til dagsordenen sendes til formand Jørgen Korsgaard, jk@dkmat.dk 6 Valg af formand 7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter, revisor og revisorsuppleant 8 Eventuelt

Start dato: 25. oktober 2017
Hjemmeside: http://www.dkmat.dk
Pris: 0

Oprettet: 21. september 2017