Generalforsamling i Vestjysk Lærerforenings pensionistafdeling

Ordinær generalforsamling afholdes i Folkedanserhuset, Banetoften 42, 7500 Holstebro. Vi begynder med kaffe/te og rundstykker kl. 10:00, hvorefter vi afholder generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskabet - herunder orientering om budgettet. 5. Indstilling om kontingent for fraktion 4 til kreds 127. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Jf. § 3. 8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen bydes der på snitter samt øl eller vand. Herefter bliver der tilbudt en filmforevisning i Scala Bio, Ved Hallen 15, 7500 Holstebro. Titlen på filmen vil blive offentliggjort senere, dels via mail og dels på hjemmesiden. Ægtefæller/ledsagere, der ikke er medlem, kan deltage i arrangementet, bortset fra generalforsamlingen. Betalingen er kr. 75,-. Medlemmer har gratis adgang. Tilmelding og betaling til kredskontoret fra mandag den 20. januar og senest tirsdag den 4. februar. Husk at angive om filmforevisning ønskes.

Start dato: 18. februar 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 3. februar 2020