Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestjysk Lærerforening, kreds 127, den 9. marts 2022 kl. 18.30 i Lemvig Idræts- og Kulturcenter, Christinelystvej 8, 7620 Lemvig. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsorden. 3. Beretning. 4. Regnskab 2021. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp. 7. Budget 2022 og fastholdelse af kredskontingent for 2022. 8. Valg efter § 8 i vedtægterne for kreds 127. 9. Eventuelt. Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 23.2.2022. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet senest den 2. marts 2022 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten, kredskontoret på tlf. 9610 2800 eller E-mail 127@dlf.org

Start dato: 9. marts 2022
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 6. januar 2022