Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - kreds 127

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestjysk Lærerforening, kreds 127 den 2. juni 2021 kl. 17.00. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5 og 6. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 6 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest den 18. maj 2021. Hvorvidt generalforsamlingen afholdes fysisk eller virtuelt, vil der blive sendt yderligere information om senere. På kredsstyrelsens vegne Torben Voss, kredsformand.

Start dato: 2. juni 2021
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 4. marts 2021