Generalforsamling i Vestjysk Lærerforening - kreds 127

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.30 på Limfjordsskolen, Drøwten 1, 7600 Struer. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 2019 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag for lønnet medhjælp 7. Budget 2020 og fastsættelse af kredskontingent for 2020 8. Valg efter § 8 i vedtægterne for kreds 127 9. Eventuelt Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal foreligge på kredskontoret senest 10 skoledage før generalforsamlingen – altså senest den 27.2.2020. Før generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement kl. 17.30. Tilmelding til traktementet og buskørsel senest den 4. marts 2020 kl. 12.00 til tillidsrepræsentanten, kredskontoret tlf. 9610 2800 eller E-mail 127@dlf.org

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 9. januar 2020