Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143

Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening kreds 143 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 2. marts 2017 kl. 17.00 i kantinen på Skive Seminarium, Skive. Generalforsamlingen starter med spisning kl. 17.00, og selve mødet starter kl. 18.15 Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent, herunder stemmetællere 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer 6. Fastsættelse af ydelser/frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt Sidste frist for indlevering af forslag til dagsordenen er mandag d. 20. februar kl. 12.00. Endelig dagsorden bekendtgøres på skolerne og på kredsens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen Af hensyn til spisningen bedes man tilmelde sig hos tillidsrepræsentanten eller kredskontoret senest fredag den 24. februar kl. 10.

Start dato: 2. marts 2017
Hjemmeside:
Pris: 0

Oprettet: 12. januar 2017