Generalforsamling i Randers Lærerforening

Randers Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling. Dagsorden er i følge lovene. Grundet situationen med Covid-19 afholdes generalforsamlingen virtuelt onsdag den 10. juni fra kl. 16.00. Læs mere på hjemmesiden eller i det udsendte medlemsbrev. Tilmelding skal ske til kredskontoret med angivelse af navn, mail og skole/arbejdssted, hvorfra man ønsker at deltage i generalforsamlingen senest den 3. juni. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 27. maj. Venlig hilsen Kredsstyrelsen

Start dato: 10. juni 2020
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 13. maj 2020