Generalforsamling i Hedensted Lærerkreds (kreds 116)

Generalforsamling i Hedensted Lærerkreds (kreds 116)

Onsdag den 10. marts 2021 kl. 17.30 afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds. Pga. COVID-19 afvikles generalforsamlingen virtuelt i år. Nærmere information om de praktiske forhold følger. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent samt vedtagelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskaber. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af eventuel ydelse til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til ansatte i kredsen. 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende år. 7. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, (116@dlf.org) senest onsdag den 24. februar 2021. På vegne af kredsstyrelsen Ole Bjerre Martinussen, kredsformand

Start dato: 10. marts 2021
Hjemmeside: http://www.dlf116.dk
Pris:

Oprettet: 10. februar 2021