Generalforsamling i Dff H&D-Østjyland og Åben H&D-café hos Linå A/S i silkeborg

Generalforsamling i Dff H&D-Østjyland og Åben H&D-café  hos Linå A/S i silkeborg

Den faglige forening Håndværk og design - Østjylland Indkalder til: Generalforsamling 2021 online… … og hvis forholdene tillader: åben H&D-fagcafé hos Linå A/S - H&D materialer og værktøj, Bergsøesvej 11, 8600 Silkeborg. Her vil være små workshops med fokus på H&D-undervisningen i 3. klasse med materialer og værktøj til indskolingselever. Følg med på hjemmesiden om muligheden for fysisk gennemførelse. Hermed indkaldes alle personlige medlemmer, skole-medlemmer og skoleteam-medlemmer af Den faglige forening Håndværk & Design - Østjylland til den årlige ordinære generalforsamling virtuelt; Onsdag den 14. april 2021 kl. 18.45 - Foreningen afholder forinden åben og gratis H&D-fagcafé for alle, med følgende program: Kl. 16.00: Åben butik med særligt gode tilbud - nu også på de tekstile materialer! Kl. 17.00: H&D-tryllerier i 3. klasse - prøv 1-3 små H&D-workshops og med indskolings værktøj. Kl. 18.15: Let traktement for tilmeldte - gratis. Kl. 18.45: Afholdelse af ordinær generalforsamling efter vedtægterne online - tilmeldte modtager link. (Indsendelse af forslag til dagsorden for GF senest d. 29. marts til formanden wp@foraeldreskolen.dk) Sidste del af fagcaféen frem til kl. 20.15 vil foregå som en rundvisning i Linås velassorterede butik med præsentation af nyeste H&D-varer til arbejde i metal, tekstil, træ og mange andre, heriblandt også til naturfagene. Der er denne aften mulighed for gode tilbud og rabatter på udvalgte varer. Vel mødt! Tilmelding senest fredag den 9. april 2021 via hjemmesiden www.håndværkogdesign.dk Spørgsmål til kan stiles til formand Wisti Pedersen wp@foraeldreskolen.dk eller på tlf. 2367 7000

Start dato: 14. april 2021
Hjemmeside: http://xn--hndvrkogdesign-libt.dk/kurser/generalforsamling-2020-oestjylland/
Pris: Gratis

Oprettet: 21. februar 2021