Generalforsamling Hedensted Lærerkreds

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds mandag den 22. juni 2020 kl. 17.00. Generalforsamlingen afholdes virtuelt yderligere information herom tilgår medlemmerne pr mail/kredsens hjemmeside www.dlf116.dk Dagsorden ifølge vedtægternes § 7. Punkter der ønskes behandlet under punktet "Indkomne forslag" skal være indsendt til Kredsformanden (116@dlf.org) senest mandag den 8. juni 2020.

Start dato: 22. juni 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 27. maj 2020