Generalforsamling Hedensted Lærerkreds, Kreds 116

Der afholdes generalforsamling i Hedensted Lærerkreds onsdag den 18. marts 2020 kl. 17.30 på Hedensted Sognegård. Dagsorden ifølge vedtægternes § 7. Punkter der ønskes behandlet under punktet "indkomne forslag" skal være indsendt til Kredsformanden (116@dlf.org) senest onsdag den 4. marts 2020.

Start dato: 18. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 14. januar 2020