Generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Onsdag den 2. september 2020 kl. 18.00 i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind - der serveres mad fra 17.20 – 17.50 Foreløbig dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2021 7 Valg jvnf. § 8 i vedtægterne 8 Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10 den 23. august 2020. Overvejer du at stille op til kredsstyrelsesvalget, kan informationsfolder fås hos din TR eller ved henvendelse til Kredsen. Endelig dagsorden fremsendes i henhold til vedtægterne, så den er på skolerne senest den 28. august 2020. Tilmelding til spisning: via din TR, og for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 21. august 2020 kl.10.00. Grundet den aktuelle coronasituation vil vi også bede om en vejledende tilmelding til selve generalforsamlingen, selvom du ikke spiser med.

Start dato: 2. september 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 22. juni 2020