Generalforsamling Djurs Lærerforening

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING KREDS 134 Djurs Lærerforening Tirsdag den 19. marts 2019 klokken 17.30 I Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind NYT sted – NY struktur – NY start 17.45 – 18.15: Satirisk indspark fra Torben Chris 18.15 – 19.00: Spisning 19.00 – 20.30 Generalforsamling Foreløbig dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Indkomne forslag 5 Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer 6 Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2020 7 Eventuelt Forslag, der ønskes optaget på den endelige dagsorden, skal i skriftlig form være kredsformanden i hænde senest kl. 10.00 den 9. marts 2019. Endelig dagsorden samt forslag til budget og kontingent fremsendes, så det er på skolerne senest den 14. marts 2019. Det kan ligeledes findes på kredsens hjemmeside. Tilmelding til spisning via din TR, for medlemmer, som ikke er tilknyttet en skole til 134@dlf.org / 86325766, senest 14. marts 2019 kl.10.00

Start dato: 19. marts 2019
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 18. februar 2019