Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Generalforsamling - Århus Lærerforening, kreds 133

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, fredag den 13. marts 2020 kl. 16.30 - ca. 20.00 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12 og § 13. Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 28. februar 2020 kl. 10.00. Med venlig hilsen Dorthe Ryom Fisker

Start dato: 13. marts 2020
Hjemmeside: http://aalf.dk
Pris:

Oprettet: 21. januar 2020